Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Disclaimer & Privacy Policy

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze website te verbeteren. Wanneer u ons contacteert zal de informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Indien u zich aanmeld op onze gratis nieuwsbrief, zal uw emailadres nooit verder gegeven worden aan derden.

Disclaimer

Door het gebruik van de website InfoZuidAfrika verbindt u zich ertoe onderstaande gebruiksvoorwaarden na te leven. Heeft u een fout, van welke aard dan ook, gezien op onze website kan u ons steeds contacteren. We passen de gegevens dan zo spoedig mogelijk aan. Alhoewel we erg zorgvuldig zijn geweest bij het samenstellen van de inhoud van deze site bestaat steeds de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer correct is. Daar bepaalde informatie soms aangeleverd wordt door derden kan InfoZuidAfrika niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze informatie. Onjuistheden kunnen altijd voorkomen, we vragen dan ook uitdrukkelijk aan onze bezoekers deze informatie steeds te controleren. Het gebruik van InfoZuidAfrika is voor eigen risico van de bezoeker. InfoZuidAfrika kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit eender welke fout of tekortkoming in de informatie aangeboden op deze site. U kan op onze site geen reizen of produkten bestellen, deze site dient louter als informatie over Zuid-Afrika. InfoZuidAfrika is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door ons verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten. Elke beslissing tot het bestellen van reizen, de aankoop van elk ander product of dienst als resultaat van de op InfoZuidAfrika verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.