Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Aantal inwoners van Zuid-Afrika 2011/2012: 51.770.560

Statistics South Africa - de officiële statistiekendienst van Zuid-Afrika - heeft einde oktober 2012 de resultaten bekendgemaakt van Census 2011, een grootschalige volkstelling en bevolkingsonderzoek. De vorige Census-tellingen gebeurden in 1996 en 2001. Onderaan dit artikel vind je een link naar het volledige rapport van de Zuid-Afrikaanse statistiekendienst. Het onderzoek - waarbij letterlijk elk huishouden in Zuid-Afrika werd bezocht - werd uitgevoerd in oktober 2011, en daarom nemen we 31 oktober 2011 als referentiedatum. De foutmarge werd niet vermeld, maar die is er wel degelijk. Nogal wat Zuid-Afrikanen hebben niet willen meewerken aan Census 2011 of ze hebben op sommige vragen bewust een verkeerd antwoord gegeven. Zo zouden er 16.458 blanke Zuid-Afrikanen zijn wiens eerste taal Zulu is, en zelfs 18.358 die Setswana hebben opgegeven als moedertaal. Dat aantal kan hoogstens enkele honderden zijn (bv. bij gemengde huwelijken).

Hoeveel inwoners telt Zuid-Afrika? Hier is het antwoord op die relevante vraag voor wie een studiewerk of schooltaak over Zuid-Afrika moet maken of voor wie kwisvragen over Zuid-Afrika zoekt: 51.770.560.

aantal inwoners op 31 oktober 2011 : 51.770.560

 • 51.770.560 op 31 okt 2011 (waarvan 25.188.791 mannen en 26.581.769 vrouwen)
 • 44.819.778 op 31 okt 2001 (waarvan 21.434.040 mannen en 23.385.737 vrouwen)
 • 40.583.57 op 31 okt 1996 (waarvan 19.520.887 mannen en 21.062.685 vrouwen)

opdeling volgens bevolkingsgroep, census 31 oktober 2011: totaal 51.490.106

 • Zwarten (Black African): 41.000.938
 • Blanken (White): 4.586.838
 • Kleurlingen (Coloured): 4.615.401
 • Indiërs (Indian/Asian): 1.286.930

opdeling volgens bevolkingsgroep, in 2001: totaal 44.819.778

 • Zwarten (Black African): 35.416.166
 • Blanken (White): 4.293.640
 • Kleurlingen (Coloured): 3.994.505
 • Indiërs (Indian/Asian): 1.115.467

opdeling volgens bevolkingsgroep, in 1996: totaal 40.583.573

 • Zwarten (Black African): 31.127.631
 • Blanken (White): 4.434.697
 • Kleurlingen (Coloured): 3.600.446
 • Indiërs (Indian/Asian): 1.045.596

aantal inwoners in de negen provincies:

 • Gauteng :
  • 12.272.263 (Census 31 oktober 2011)
  • 9.388.854 (Census 2001)
  • 7.834.125 (Census 1996)
 • KwaZulu/Natal :
  • 10.267.300 (Census 31 oktober 2011)
  • 9.584.129 (Census 2001)
  • 8.572.302 (Census 1996)
 • Oost-Kaap (Eastern Cape - Oos-Kaap) :
  • 6.562.053 (Census 31 oktober 2011)
  • 6.278.651 (Census 2001)
  • 6.147.244 (Census 1996)
 • West-Kaap (Western Cape - Wes-Kaap) :
  • 5.822.734 (Census 31 oktober 2011)
  • 4.524.335 (Census 2001)
  • 3.956.875 (Census 1996)
 • Limpopo :
  • 5.404.868 (Census 31 oktober 2011)
  • 4.995.462 (Census 2001)
  • 4.576.566 (Census 1996)
 • Mpumalanga :
  • 4.039.939 (Census 31 oktober 2011)
  • 3.365.554 (Census 2001)
  • 3.123.869 (Census 1996)
 • Noord-West (North West - Noord-Wes) :
  • 3.509.953 (Census 31 oktober 2011)
  • 2.984.098 (Census 2001)
  • 2.727.223 (Census 1996)
 • Vrijstaat (Free State - Vrystaat) :
  • 2.745.590 (Census 31 oktober 2011)
  • 2.706.775 (Census 2001)
  • 2.633.504 (Census 1996)
 • Noord-Kaap (Northern Cape - Noord-Kaap) :
  • 1.145.861 (Census 31 oktober 2011)
  • 991.919 (Census 2001)
  • 1.011.864 (Census 1996)

Eerst gesproken taal thuis / moedertaal:

 1. 22,7 % : Zoeloe (isiZulu)
 2. 16,0 % : Khosa (isiKhosa)
 3. 13,5 % : Afrikaans
 4. 9,6 % : Engels
 5. 9,1 % : Sepedi
 6. 8,0 % : Setswana
 7. 7,6 % : Sesotho
 8. 4,5 % : Xitsonga
 9. 2,6 % : SiSwati
 10. 2,4 % : Tshivenda
 11. 2,1 % : IsiNdebele
 12. 1,6 % : andere
 13. 0,5 % : gebarentaal

De drie meest gesproken moedertalen in elke provincie:

 • Provincie Gauteng :
  isiZulu : 19,8 %
  Engels : 13,2 %
  Afrikaans : 12,4 %
 • Provincie KwaZulu/Natal :
  isiZulu : 77,8 %
  Engels : 13,2 %
  isiXhosa : 3,4 %
 • Provincie Limpopo :
  Sepedi : 52,9 %
  Xitsonga : 17,0 %
  Tshivenda : 16,7 %
 • Provincie Mpumalanga :
  SiSwati : 27,7 %
  isiZulu : 24,1 %
  Xitsonga : 10,4 %
 • Provincie Noord-Kaap (Northern Cape - Noord-Kaap) :
  Afrikaans : 53,8 %
  Setswana : 33,1 %
  isiXhosa : 5,3 %
 • Provincie Noord-West (North West - Noord-Wes) :
  Setswana : 63,4 %
  Afrikaans : 9 %
  Sesotho : 5,8 %
 • Provincie Oost-Kaap (Eastern Cape - Oos-Kaap) :
  isiXkosa : 78,8 %
  Afrikaans : 10,6 %
  Engels : 5,6 %
 • Provincie Vrijstaat (Free State - Vrystaat) :
  Sesotho : 64,2 %
  Afrikaans : 12,7 %
  isiXhosa : 7,5 %
 • Provincie West-Kaap (Western Cape - Wes-Kaap) :
  Afrikaans : 49,7 %
  isiXhosa : 24,7 %
  Engels : 20,2 %

Meest gesproken moedertalen per bevolkingsgroep:

 • Zwarten (Black African):
  • IsiZulu : 11.519.234
  • IsiXhosa : 8.104.752
  • Sepedi : 4.602.459
  • Setswana : 3.996.951
  • Sesotho : 3.798.915
  • Xitsonga : 2.257.771
  • SiSwati : 1.288.156
  • TshiVenda : 1.201.588
  • Engels : 1.167.913
 • Blanken (White):
  • Afrikaans : 2.710.461
  • Engels : 1.603.575
 • Kleurlingen (Coloured):
  • Afrikaans : 3.442.164
  • Engels : 945.847
 • Indiërs (Indian or Asian):
  • Engels : 1.094.317

Percentage niet-Zuid-Afrikanen (non-South African citizens) : 3,3% :

 • 7,4 % : Gauteng
 • 3,7 % : Noord-West
 • 3,3 % : West-Kaap
 • 2,8 % : Mpumalanga
 • 2,8 % : Limpopo
 • 2,0 % : Vrijstaat
 • 1,2 % : KwaZulu/Natal
 • 0,9 % : Noord-Kaap
 • 0,9 % : Oost-Kaap

Oppervlakte:

 • 1.220.813 km² op 31 oktober 2011 (was 1.219.602 km² op 31 oktober 2001)
 • De totale oppervlakte van Zuid-Afrika - 1.220.813 km² - is zonder de Prins Eduard eilanden die door Zuid-Afrika beheerd worden, maar waarop het land geen aanspraak maakt. Het zijn overigens onbewoonde eilanden (t.t.z. als we geen rekening houden met de wetenschappers die er wonen). Zuid-Afrika vindt daarom dat Marion Island en Prince Eduard Island tot Antarctica behoren. Op Wikipedia zal je dus voor Zuid-Afrika een iets grotere oppervlakte vinden dan wij hier vermelden.

Oppervlakte van de Zuid-Afrikaanse provincies:

 • Noord-Kaap (Northern Cape) : 372.889 km²
 • Oost-Kaap (Eastern Cape) : 168.966 km²
 • Vrijstaat (Free State) : 129.825 km²
 • West-Kaap (Western Cape) : 129.462 km²
 • Limpopo : 125.754 km²
 • Noord-West (North West) : 104.882 km²
 • KwaZulu/Natal : 94.361 km²
 • Mpumalanga : 76.495 km²
 • Gauteng : 18.178 km²

Opleiding / werkloosheid / tewerkstellingsgraad:

 • In de volkstelling Census 2011 staan er meer dan 30 tabellen met cijfers over de schoolopleiding (education) en de werkloosheid/tewerkstelling. Omdat die niet samen te vatten zijn in een paar kolommen verwijzen we hiervoor naar het volledige bestand (zie link onderaan). Bovendien is er voor de werkloosheid een relevant verschil tussen de trimestercijfers QLFS (Quarterly Labour Force Survey) die Statistics South Africa ook maakt, en deze Census 2011. Dat heeft o.a. te maken met de informatiebron, met de definitie van niet-werkzoekende werklozen en uiteraard met het antwoord dat gegeven werd tijdens het persoonlijk contact bij de Census.
 • Naast die hoge werkloosheid valt het ook op dat Zuid-Afrika ook geconfronteerd wordt met verstedelijking, en dan vooral naar de centrale provincie Gauteng, dat door de groei van Johannesburg nu zelfs meer inwoners telt dan KwaZulu/Natal. Slechts 56% van de Gautengers is er ook geboren. Kaapstad (de tweede grootste stad) doet het aantal inwoners van de provincie West-Kaap ook spectaculair stijgen.
 • Zuid-Afrika heeft een werkloosheid van 35,4% (QLFS nr 4 van 2011) tot 40,0% (Census 2011). Tijdens de Census 2001 was dit "nog maar" 24%. Volgens economen bedraagt de we werkloosheid dus 35,4% tot 40,0% omdat daarin ook de niet-werkzoekende werklozen opgenomen zijn. De regering schermt liever met het aantal "echt-werkzoekende werklozen": dan is de werkloosheid "maar" 23,9% (QLFS nr 4 van 2011) tot 29,8% (Census 2011). Volgens deze ietwat berekening (23,9% tot 29,8%) heeft iemand werk wanneer hij minstens één dag per maand gewerkt heeft.
 • Per bevolkingsgroep is de werkloosheid: 35,6% bij de Zwarten, 5,9% bij de Blanken, 22,3% bij de Kleurlingen en 11,7% bij de Indiërs.
 • De hoogste werkloosheid wordt geregistreerd bij de 15-24-jarigen: 64,9% van de jongeren tussen 15 en 19 is werkloos, en 33,7% van de jongeren tussen 25 en 29.
 • Het totaal aantal Zuid-Afrikanen in de beroepsactieve leeftijd (15 tot 64 jaar) bedraagt 33,2 miljoen. Daarvan is 78,2% Zwart, 9,3% Blank, 9,1% Kleurling en 2,8% Indiër.
 • 14,4 miljoen meerderjarige burgers zijn economisch niet actief om andere redenen dan pure werkloosheid (o.a. studenten, huismoeders, gepensioneerden, gehandicapten).
 • Gelukkig er een positieve algemene trend wat het onderwijs betreft. Het aantal min-20-jarigen die geen enkele schoolopleiding hebben is gedaald van 17,9% (2001) naar 8,7% (Census 2011), en het aantal studenten met diploma middelbaar onderwijs is gestegen van 20,4% (2001) naar 28,2% (2011) en het aantal studenten die na hun middelbaar nog verder studeerden (hoger of universitair) is gestegen van 8,4% (2001) tot 12,3% (2011).
 • Meer duiding over de werkloosheid in Zuid-Afrika:

En tenslotte nog wat varia cijfers uit Census 2011:

 • Het aantal huishoudens dat kookt op elektriciteit is opgelopen van 47,5% (in 1996) via 52,2% (in 2001) tot 73,9% (in 2011). Het aantal huishoudens dat hout gebruikt als energiebron om te koken is verminderd van 23,0% (1996) via 20,1% (2001) tot 12,5% (2011). Ook voor parafine is er een terugval ten voordele van elektriciteit: van 21,6% (1996) via 21% (2001) naar 8,5% (2011). Slechts 3,5% van de Zuid-Afrikaanse gezinnen gebruikt gas als energiebron om te koken, en 0,2% kookt met zonne-energie.
 • Voor verwarming zien we een gelijkaardige verschuiving: elektrische verwarming is gestegen van 46,3% (1996) via 49,9% (2001) tot 58,8%, en kolen van 27,8% (1996) via 6,3% (2001) tot 2,0% (2011).
 • In Zuid-Afrika heeft 60% van de gezinnen een toilet dat aangesloten is op een rioleringssysteem of een septische put, en zijn er 5,2% van de gezinnen die geen eigen toilet hebben.
 • Van de 14.450.161 Zuid-Afrikaanse huishoudens heeft 35,2% toegang tot internet.
 • Zuid-Afrikanen gaan zo online:
  • thuis (laptop of pc) : 1.239.187
  • via de smartphone : 2.356.921
  • op het werk : 678.242
  • elders (bv. internetcafé) : 811.295
  • geen toegang tot internet : 9.364.518
 • Per bevolkingsgroep ziet de toegang tot internet er zo uit:
  • Zwarten (11.360.570 huishoudens) :
   • thuis (laptop of pc) : 443.447
   • via de smartphone : 1.865.153
   • op het werk : 334.095
   • elders (bv. internetcafé) : 699.696
   • geen toegang tot internet : 8.018.179
  • Blanken (1.606.631 huishoudens) :
   • thuis (laptop of pc) : 615.560
   • via de smartphone : 224.222
   • op het werk : 242.088
   • elders (bv. internetcafé) : 48.609
   • geen toegang tot internet : 476.152
  • Kleurlingen (1.056.076 huishoudens) :
   • thuis (laptop of pc) : 90.884
   • via de smartphone : 184.025
   • op het werk : 57.221
   • elders (bv. internetcafé) : 44.734
   • geen toegang tot internet : 679.211
  • Indiërs (347.208 huishoudens) :
   • thuis (laptop of pc) : 78.623
   • via de smartphone : 69.076
   • op het werk : 40.848
   • elders (bv. internetcafé) : 13.877
   • geen toegang tot internet : 144.783

 

Bron - meer informatie - links :

 

Overname van dit artikel is toegelaten, maar wel graag bronvermelding: www.infozuidafrika.be / www.infozuidafrika.nl

(laatste update 8 nov 2012)