Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Beleggen in Zuid-Afrika is het valuta-risico van de Zuid-Afrikaanse Rand afdekken

Een zero-obligatie van BNG in Zuid-Afrikaanse Rand. Leuk, maar hoe dek je dat valuta-risico af? Het Nederlands beleggersforum IEX.nl vroeg het aan deskundige Marcel Tak.

Marcel Tak (foto IEX.nl)Marcel Tak: de zero bond is een obligatievorm die doorgaans deel uitmaakt van gestructureerde producten. Dit zijn obligaties die gedurende de looptijd geen couponrente uitkeren. Aan het eind van de looptijd is de aflossing op 100%. De belegger maakt rendement door bij emissie, of gedurende de looptijd, de obligatie onder de afloswaarde te kopen. De koerswinst vanaf de aankoopprijs tot de 100% aflossing is het rendement. Uiteraard geldt hoe lager de aankoopkoers, hoe meer koersstijging, hoe hoger het rendement.

BNG 0% obligatie
Eind 2011 vroeg een IEX.nl-lezer uitleg over de 0% obligatie van BNG op een koers van 26%. De aflossing van 100% is op 31 december 2025. De resterende looptijd van deze obligatie, die in 1998 is uitgegeven, is dus precies veertien jaar. Bij aflossing in 2025 is het rendement vanaf de huidige koers 10,1% op jaarbasis. Niet slecht voor een bank die volgens ratingbureau S&P tot de veiligste banken ter wereld behoort. De triple A status van BNG staat op zich niet ter discussie, tenzij de Nederlandse overheid zelf een downgrade moet ondergaan. Financiële instellingen kunnen geen hogere rating hebben dan die van de "eigen"overheid.


Zuid-Afrikaanse Rand versus Euro
Er is een goede reden dat de lening een hoog rendement heeft: de valuta waarin de obligatie is genoteerd is niet de euro maar de Zuid-Afrikaanse Rand. Dat betekent dat de Euro-gerelateerde belegger een valutarisico loopt. Is dat risico af te dekken met turbo's? En zo ja, hoeveel turbo's zijn er dan nodig? Marcel Tak legt uit: laten we uitgaan van de aankoop van 500.000 ZAR in de BNG obligatie. Op de koers van 26% is de investering gelijk aan 130.000 ZAR. Bij een actuele koers van 0,09563 euro per rand is dat in Euro een investering van 12.432 Euro. Om tot een volledige hedge te komen, moet het aflosbedrag in 2025 als uitgangspunt worden genomen.

Waarde vastzetten
Zuid-Afrikaanse RandIn dit geval moet de waarde van 500.000 rand worden "vastgezet". Helaas is dat met turbo's niet direct mogelijk, omdat er uitsluitend EUR/ZAR turbo's (van RBS) zijn genoteerd. Op zichzelf is dat geen probleem. In plaats van een short ZAR/EUR moet een long EUR/ZAR worden gekocht, die wel genoteerd zijn. Bijvoorbeeld de RBS EUR/ZAR met uitoefenprijs 9,16 rand (stoploss 9,61 rand) op een koers van 1,28 euro.

We moeten nu puzzelen hoeveel turbo's er gekocht moeten worden om tot een volledige hedge te komen. De aflossing in 2025 van 500.000 ZAR is bij de huidige valutakoers gelijk aan 47.619 euro. Om dit aflosbedrag in euro immuun te maken voor koersschommelingen zouden theoretisch bijna 5.500 turbo's moeten worden gekocht. Reken maar mee. Stel dat in 2025 in plaats van 10,5 ZAR precies 21 ZAR in één euro gaan.

Goedmaken valutaverlies
De koers van de rand is dan gehalveerd. De waarde van de aflossing in euro daalt dan tot 23.810 euro. Maar de waarde van de turbo neemt theoretisch toe van 1,28 euro tot 5,64 euro (=118,4 rand / 21). De winst van 4,36 euro vermenigvuldigt met de 5.500 turbo's komt dan uit op circa 24.000 euro, waarmee het valutaverlies is goedgemaakt.

Gevaren
Let op dat er (grote) gevaren aan deze positie kleven. De hedgepositie vervalt zodra de stoploss van 9,61 rand wordt geraakt. Door de aanschaf van turbo's met een lager financieringsniveau (en een lagere stoploss) is dat vervalrisico kleiner, maar de investering is groter. Zodra de stoploss is geraakt moeten nieuwe turbo's worden aangeschaft of de lening worden verkocht (met het risico van een lagere koers door een gestegen rente).

Stijging financieringsniveau
Een tweede probleem is dat de turbowinst in 2025 lager kan uitvallen door een gestegen financieringsniveau. Tot slot is door de investering in turbo's het totale rendement van de positie lager geworden. Op de turbo wordt immers geen rendement gehaald, behalve het compenserende wisselkoersresultaat. Eigenlijk is de turbo niet geschikt om op langere termijn een valutarisico af te dekken. Turbo's en andere hefboominstrumenten zijn geschikt voor korte termijn handelsdoeleinden. De echte manier om het valutarisico af te dekken is via een futurepositie met afloopdatum 2025. Afgezien van het feit dat deze future niet beschikbaar is, heeft een dergelijke actie weinig toegevoegde waarde. De prijs van de future zal zodanig zijn dat nagenoeg het gehele rentevoordeel van de ZAR Zero verloren gaat. De belegger kan dan net zo goed een BNG eurolening aanschaffen.

Acceptatie valuta-risico
Om te profiteren van de hoge rente moet de belegger eigenlijk het valutarisico accepteren. Grappig is dat sinds de introductie van de Euro de koers van de Rand ten opzichte van onze munt nauwelijks is veranderd. Tussentijds hebben wel grote schommelingen plaatsgevonden met een dieptepunt voor de rand van veertien per euro (2006), en een hoogtepunt van zeven (eind 2008).

Slotbedenking
De rente op een euro BNG obligatie met een looptijd van veertien jaar zal circa 3% bedragen. De rand mag in 2025 met 61% zijn gedaald ten opzichte van de euro om met deze BNG ZAR obligatie tot eenzelfde rendement te komen. Dat is een ruime marge en maakt de obligatie interessant voor de belegger die op lange termijn vertrouwen heeft in BNG en geen ineenstorting van de Zuid Afrikaanse economie verwacht.

Meer informatie - links:

  • IEX.nl is met meer dan 250.000 leden het grootste beleggersplatform van Nederland. www.iex.nlDe beleggerswebsite biedt o.a. gratis real time beursinformatie en koersadvies, en op de vele forums van de website discussiëren IEX-leden over beleggersadviezen, wisselkoersen, nieuwsberichten, enz. Meer informatie: www.iex.nl - www.iexprofs.nl
  • De IEX.nl-redacteur van bovenstaand artikel is Marcel Tak, een zelfstandig beleggingsadviseur die vroeger werkzaam was op het Nederlands ministerie van Financiën.
  • De informatie in bovenstaand artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en/of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
  • De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een Nederlandse bank (naar omvang van balanstotaal de vierde bank van Nederland) die sinds 1914 specifiek werkzaam is op het gebied van de gemeentefinanciën... De BNG werkt niet voor individuele burgers, maar functioneert tussen enerzijds (grote) beleggers en anderzijds organen of instellingen die functioneren ten behoeve van de inwoners van Nederland: gemeenten, provincies, nutsbedrijven, woningcorporaties, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke, in overleg met en gedeeltelijk onder supervisie van de Rijksoverheid en De Nederlandsche Bank (bron: nl.Wikipedia.org)
  • Klik hier voor ons eigen topic Economie
  • n.v.d.r.: bovenstaand artikel werd door IEX.nl gepubliceerd op 3 januari 2012; de wisselkoers ZAR/EUR kan sindsdien gewijzigd zijn.

(bron : infozuidafrika.be en IEXprofs.nl - 11/01/2012)