Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Opgelet : Zuid-Afrika heeft vanaf 1 juni 2015 strenge regels voor reisdocumenten voor wie met kinderen reist

Wie met minderjarige kinderen op reis naar Zuid-Afrika gaat moet echt goed opletten. Vanaf 1 juni 2015 is Zuid-Afrika zowat het enige land ter wereld dat een originele Engelstalige geboorteakte eist voor ŗlle minderjarige kinderen, ook als die met hun ouders reizen. Bovendien eist Zuid-Afrika, naast de geboorteakte, ook nog eens een ouderlijke toestemming wanneer kinderen niet met beide ouders reizen (bv. met ťťn ouder, met de grootouders, andere familie, de school, vrienden, enz.).

De invoering van de nieuwe regelgeving zat verweven in een pdf van 272 bladzijden Zuid-Afrika - topattractie Tafelbergmet de "Immigration Regulations Act" die op 22 mei 2014 in de South African State Gazette werd gepubliceerd. De wijziging werd pas begin juni 2014 "ontdekt" door de Zuid-Afrikaanse toerisme-reisnieuws Tourism Update. Na protest vanwege de Zuid-Afrikaanse reis- en luchtvaartsector werd toen beslist om de invoering uit te stellen tot 1 juni 2015. De nieuwe regelgeving is zo streng dat iedereen dacht dat het een vergissing was. Maar helaas: Derek Hanekom, de nieuwe Zuid-Afrikaanse minister van Toerisme, is er niet in geslaagd om zijn collega van Binnenlandse Zaken te overtuigen. En nu is het dus zover: vanaf 1 juni 2015 zijn de nieuwe inreisvoorwaarden van toepassing.

Ter zake: het Zuid-Afrikaans Verkeersburo South Africa Tourism (lang geledeb gekend als Satoer/Satour, Suid-Afrikaanse Toerismeraad/South African Tourism Board) heeft begin mei 2015 op zijn†website mijnzuidafrika.nl een samenvatting gezet van die nieuwe regelgeving. Je kan die pdf via deze link openen, maar we nemen de samenvatting hieronder integraal over. Overigens:†de officiŽle term die Zuid-Afrika gebruikt voor "originele geboorteakte" is "unabridged birth certificate".

Nieuwe Immigratie wet van Zuid-Afrika: Vraag & Antwoord

Vraag: Gelden de nieuwe regels alleen voor reizen in Zuid-Afrika?

Antwoord: De regels gelden voor zowel reizen in en naar Zuid-Afrika als voor een transit in Zuid-Afrika.

Vraag: Moeten reizende ouders met hun kinderen een originele geboorteakte bij zich hebben?

Antwoord: Ja, en deze moet in het Engels zijn. In de meeste gemeenten in Nederland is de geboorteakte in het Engels verkrijgbaar.

Vraag: Welke documenten hebben reizigers nodig als ze alleenstaand ouder zijn die met een kind reist?

Antwoord: Een volledige geboorteakte en:

 1. Toestemming in de vorm van een getekende verklaring van de andere geregistreerde ouder die vermeld staat op de geboorteakte van het kind waarin verklaard wordt dat het kind met toestemming reist met de betreffende persoon;
 2. Een rechterlijk bevel waarin staat dat de ouder de wettelijke voogdij heeft over het betreffende kind, of;
 3. Indien van toepassing, een overlijdensakte van de andere ouder die geregistreerd staat als ouder van het betreffende kind op de geboorteakte.

Vraag: Welke documenten hebben reizigers nodig als ze een volwassene zijn, die met een kind reist waarvan ze niet de biologische ouder is?

Antwoord:

 1. Een gecertificeerde en volledige geboorteakte (in het Engels);
 2. Een verklaring van de ouders of wettelijke voogd van het kind waaruit blijkt dat er toestemming is om te reizen met het betreffende kind;
 3. KopieŽn van de identiteitsdocumenten van de ouder of wettelijke voogd van het kind en;
 4. De contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd van het kind.

Vraag: Welke documenten heeft een alleenstaande minderjarige nodig?

Antwoord:

 1. Een bewijs van toestemming van een van of beide ouders of de wettelijke voogd van het betreffende kind. Dit kan in de vorm van een brief of beŽdigde verklaring dat het kind af mag reizen naar het land. Als het gaat om toestemming van ťťn ouder, moet er ook een kopie aanwezig zijn van een rechterlijk bevel waarin staat dat de ouder de wettelijke voogdij heeft over het betreffende kind.
 2. Een brief van de persoon die het kind ontvangt in Zuid-Afrika, met zijn of haar woonadres en contactgegevens.
 3. Een kopie van de identiteitsdocumenten en visum of verblijfsvergunning van de persoon die het kind ontvangt.
 4. De contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd van het kind.

Vraag: Hoe controleren de douane ambtenaren in Zuid-Afrika de Nederlandse?

Antwoord: De volledige geboorteakte is er om er zeker van te zijn dat het kind reist met de juiste ouders of wettelijke voogd. Mocht het kind niet met beide ouders reizen, of met iemand anders mee zijn, dan moeten de juiste papieren meegenomen worden (zie hierboven). Deze papieren moeten wel allemaal Engels zijn.

(einde letterlijke overname van de tekst van South Africa Tourism)

Wat nu?

Wie dit leest zal misschien denken dat toeristisch Zuid-Afrika gezinnen met kinderen liever niet ziet komen. Dat is niet waar: de toerismesector er is echt kindvriendelijk, en het doorsnee Zuid-Afrikaans gezin (ook bij de Blanken) heeft gemiddeld†meer kinderen dan bij ons. De nieuwe regelgeving is gewoon een gevolg van de politieke arrogantie vanwege de regeringspartij ANC. Niet meer, niet minder. Die†heeft, dankzij het mandaat van de kiezer, een zodanige machtspositie verworven dat ze niet moet luisteren naar opmerkingen - laat staan bezwaren - van beroepsverenigingen, drukkingsgroepen, journalisten en/of oppositie. Waarom zou een partij die de absolute meerderheid heeft zich druk moeten maken over een wetsvoorstel? De oppositie kan het toch niet wegstemmen. We†bewijzen die politieke arrogantie met een concreet voorbeeld: ťťn van de maatregelen die in mei 2014 werd beslist†en die al op†1 oktober 2014 werd ingevoerd, is dat een biometrisch paspoort verplicht is voor wie, als toerist, een visum nodig heeft: Chinese toeristen bv. die Zuid-Afrika willen bezoeken. Zij moeten hun visum persoonlijk gaan aanvragen bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Bejing (omdat hun vingerafdrukken daar moeten gescand worden). Gevolg: veel Chinezen moeten†nu duizenden kilometers reizen voor een visumaanvraag. Velen zien†dat niet zitten en schrappen gewoon†hun reisplannen voor Zuid-Afrika. Volgens de officiŽle toerismestatistieken van StatsSA gingen er tijdens de eerste drie maanden van 2015 maar liefst 53,1% minder Chinezen naar Zuid-Afrika dan tijdens de eerste drie maanden van 2014, en dat niettegenstaande†het aantal Chinese toeristen†wereldwijd boomt. Normaal zouden de ministers van Toerisme en van Binnenlandse Zaken dan spoedoverleg moeten houden en die visumplicht voor Chinezen afschaffen. Maar nee:†hun oplossing is dat er in China meer†plaatsen moeten komen†waar Chinezen hun visum kunnen†aanvragen. In plaats van 3.000 km moeten ze dan nog maar 500 km reizen voor hun visum... Zeg nu zelf: stel dat wij ook een visumplicht voor Zuid-Afrika zouden hebben (n.b. voor inwoners van de EU volstaat een internationaal paspoort): zou u dan, als inwoner van Groningen, twee keer naar Amsterdam rijden voor uw visum voor Zuid-Afrika? Stel dat in Kortrijk zou wonen: zou u dan twee keer naar Brussel rijden, enkel voor dat visum? Of zou u eerder een reis plannen naar NamibiŽ, Zambia, of Botswana?

Oh ja, ťťn ding hebben we nog niet vermeld: de reden waarom Zuid-Afrika die nieuwe strenge regels invoert. We nemen de tekst letterlijk over van de info-folder van Home Affairs, het Zuid-Afrikaans ministerie van Binnenlandse Zaken: "South Africa now has new immigration laws to protect citizens and to improve lives".

Meer info:

Bron : infozuidafrika.be / infozuidafrika.nl / mijnzuidafrika.nl - 14 mei 2015. Overname van onze artikels is toegelaten mits bronvermelding