Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Wildparken: Vogelsoorten

Niettegenstaande het vogelleven in alle Zuid-Afrikaanse wildparken uitstekend is, is er toch één provincie die absoluut de beste is voor vogelliefhebbers en ornitologen: kwaZulu-Natal. Er worden daar zo'n 470 vogelsoorten regelmatig waargenomen, alsook 200 vogelsoorten die zeldzaam zijn. Op de website van Ezemvelo / KZN Wildlife (de Parkeraad van kwaZulu-Natal) vind je een lijst met alle vogelsoorten en specifieke informatie over hun habitat, broedperiode, enz. De website vermeldt bij "hotspots" in welke parken je uitzonderlijk veel vogels zal zien.

Parkeraad kwaZulu-Natal

Specifieke website van de Vogelroute Zuidelijk kwaZulu-Natal