Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Aantal toeristen

Het aantal toeristen van België naar Zuid-Afrika in 2009 en het aantal toeristen van Nederland naar Zuid-Afrika in 2009 vind je in dit nieuwsbericht van 9 mei 2010.

- - - - -

Zuid-Afrika wil in 2009 tien miljoen toeristen halen. Dat zal lukken, want zowel Statistics South Africa als het Zuid-Afrikaans ministerie van Toerisme interpreteren de definitie voor "toerist" van de WTO (World Tourism Organization) verkeerd. Zuid-Afrika noteert de migrantwerkers uit de buurlanden namelijk ook als toeristen. De WTO, een organisatie van de Verenigde Naties, heeft sowieso al een ruime definitie over "toerisme". Volgens de WTO zijn toeristen "people who travel to and stay in places outside their usual environment for more than 24 hours and not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited". Vertaald: "mensen die reizen en voor meer dan 24 uur maar maximaal één jaar buiten hun normale omgeving verblijven voor vrije tijd, voor zaken en voor andere activiteiten waarvoor ze niet betaald worden vanuit de plaats die ze bezoeken". Statistics South Africa heeft de WTO-definitie aangepast naar: "Tourist (overnight visitor) is a visitor who stays at least one night in collective or private accommodation in the place visited". Door de migrantwerkers in de toerismestatistieken te noteren krijgen we eigenaardigheden zoals: buurland Lesotho, dat slechts 2.130.000 inwoners telt, zorgde in 2008 voor 2.165.505 toeristen in Zuid-Afrika. Wij delen de mening van de Zuid-Afrikaanse reissector die vindt dat buitenlanders die naar Zuid-Afrika gaan om er te werken uit de toerismestatistieken moeten verdwijnen, en dat het doel van de reis ook rust en ontspanning, natuur, cultuur en/of avontuur moet zijn om van toerisme te mogen spreken.

Is dit muggenzifterij? Nee, zeker niet, want de verkeerde statistieken zorgen voor de foute conclusie dat het toerisme in Zuid-Afrika al jaren stijgt. De Zuid-Afrikaanse overheid zou moeten beseffen dat het échte toerisme al een paar jaren stagneert en de laatste maanden zelfs terugvalt. In plaats van gelukkig te zijn over een stijging van het aantal toeristen zou men beter op zoek gaan naar de reden van de stagnatie en/of daling. 

Statistics South Africa publiceert elke maand het aantal toeristen dat Zuid-Afrika bezoekt, en we vermelden hieronder de belangrijkste cijfers van deze statistieken. De trend van de laatste jaren is dat het aantal Europese toeristen stabiliseert. De trend van de laatste maanden is dat het aantal Europese toeristen met zo'n 20 % terugvalt tegenover vorig jaar, en het aantal bezoekers uit de buurlanden van Zuid-Afrika met 10% stijgt. 

2008 : top-25 van het totaal aantal bezoekers 

1. Groot-Brittannië         493.235

2. U.S.A.                       292.884                       

3. Duitsland                   243.578

4. Frankrijk                   131.512

5. Nederland                 130.083

6. Australië                   101.312

7. India                         59.186

8. Canada                     58.195

9. Italië                         56.456

10. Zweden                   45.129

11. België                     43.208

12. Ierland                    42.564

13. China                      40.276

14. Zwitserland             37.144

15. Brazilië                    36.436

16. Spanje                    34.477

17. Portugal                  32.128

18. Japan                      29.124

19. Denemarken            27.367

20. Oostenrijk               21.201

21. Noorwegen              21.011

22. Zuid-Korea              20.914

23. Nieuw-Zeeland         20.159

24. Israel                      18.872

25. Russische Fed.         13.664

 

2005 : aantal toeristen per maand 

            Nederland         België               Europa

2005     117.517            39.386              1.334.641

jan       10.499              3.209                129.255

feb       10.266              3.620                136.321

maa      7.998                3.881                135.310

apr       7.043                2.753                96.293

mei       4.829                1.867                71.038

jun       3.965                1.359                55.044

jul        10.232              3.531                84.936

aug       7.808                2.749                101.454

sep       10.623              2.985                96.222

okt        18.228              5.376                145.907

nov       14.403              4.552                146.851

dec       11.623              3.504                136.010 

 

2006 : aantal toeristen per maand 

            Nederland         België               Europa

2006     126.327            40.959              1.412.653

jan       11.043              2.999                131.187

feb       10.610              3.236                142.355

maa      8.770                3.378                127.817

apr       7.031                3.535                109.102

mei       5.058                1.744                72.434

jun       4.206                1.543                57.411

jul        11.670              4.077                93.214

aug       8.861                2.996                107.345

sep       11.824              3.486                109.699

okt        18.631              5.128                151.316

nov       15.560              4.968                159.992

dec       13.063              3.869                150.781 

 

2007 : aantal toeristen per maand 

            Nederland         België               Europa

2007     130.878            43.610              1.446.741

jan       11.389              3.280                134.617

feb       12.040              3.601                152.056

maa      8.063                3.549                125.246

apr       7.397                3.359                106.704

mei       5.637                2.188                76.044

jun       5.069                1.632                64.189

jul        13.110              3.850                101.035

aug       10.061              3.092                112.643

sep       11.728              3.587                107.906

okt        18.427              6.137                152.226

nov       15.132              5.548                163.850

dec       12.825              3.787                150.225

 

2008 : aantal toeristen per maand 

            Nederland         België               Europa

2008     130.083            43.208              1.447.823

jan       11.103              3.421                140.237

feb       12.038              3.854                159.234

maa      9.884                4.516                148.233

apr       9.783                2.826                110.536

mei       5.897                2.235                82.903

jun       5.527                2.011                69.228

jul        13.849              4.626                108.432

aug       9.019                3.021                104.447

sep       10.193              3.212                95.064

okt        16.817              4.770                143.015

nov       13.266              4.828                143.266

dec       12.707              3.888                143.228 

 

2009 : aantal toeristen per maand

             Nederland         België               Europa

2009     (nog niet bekend)

jan       8.358                2.760                107.785           

feb       10.468              3.355                133.383

maa      8.438                2.966                123.128

apr       8.462                3.410                108.623

mei       5.804                1.932                73.318

jun      

jul       

aug      

sep      

okt   

nov     

dec     

 

Total Tourism Arrivals (inclusief de buurlanden van Zuid-Afrika):

2005 : 7.518.320

2006 : 8.508.806

2007 : 9.207.697

2008 : 9.728.860

2009 : ?

Total Overseas Tourism Arrivals (uit Europa, Amerika, Australië, enz.): 

2005 : 2.012.885

2006 : 2.160.781

2007 : 2.247.295

2008 : 2.256.156

2009 : ? 

 

Bronnen:

Statistics South Africa, jaaroverzicht Tourism 2005 (pdf)

Statistics South Africa, jaaroverzicht Tourism 2006 (pdf)

Statistics South Africa, jaaroverzicht Tourism 2007 (pdf)

Statistics South Africa, jaaroverzicht Tourism 2008 (pdf)

Statistics South Africa, jaaroverzicht Tourism 2009 (nog niet beschikbaar)

 

Statistics South Africa, maandoverzicht januari 2009 (pdf)

Statistics South Africa, maandoverzicht februari 2009 (pdf)

Statistics South Africa, maandoverzicht maart 2009 (pdf)

Statistics South Africa, maandoverzicht april 2009 (pdf)

Statistics South Africa, maandoverzicht mei 2009 (pdf)

Statistics South Africa, Tourism, juni 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, juli 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, augustus 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, september 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, oktober 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, november 2009 (nog niet beschikbaar)

Statistics South Africa, Tourism, december 2009 (nog niet beschikbaar)

 

Definities van de Europese Unie voor toerismestatistieken:

Definitie Reiziger: iemand die van een land naar een of meer andere landen of van een plaats naar een of meer andere plaatsen in het land waar hij/zij woont reist.

Definitie bezoeker: iemand die naar een plaats buiten zijn/haar normale omgeving is gereisd en daar minder dan twaalf maanden verblijft met een ander hoofddoel dan het uitoefenen van een vanuit de bezochte plaats beloonde activiteit.

Definitie toeristen: bezoekers (zie definitie hierboven) die ten minste één nacht in een collectief logiesverstrekkend bedrijf of in particuliere accommodatie in het bezochte land/de bezochte plaats doorbrengen.

Definitie toeristen-dagjesmensen: bezoekers die niet in een collectief logiesverstrekkend bedrijf of in particuliere accommodatie in het bezochte land/de bezochte plaats overnachten.

Ook voor de Europese Unie zijn buitenlandse bezoekers die in een ander land gaan werken ("beloonde activiteit") geen toeristen.

 

De (lichte) achteruitgang van het toerisme blijkt eveneens uit de statistiekgegevens "Tourism Accommodation June 2009".

 

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals €). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: