Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Aantal inwoners

Update†november 2012 : volgens Statistics South Africa telde†Zuid-Afrika 51.770.560 inwoners op 31 oktober 2011. Dat werd bekendgemaakt in oktober 2012, bij de publicatie van de†grootschalige volkstelling Census 2011. Tijdens dat onderzoek werden (tijdens de maand oktober 2011) alle huishoudens in Zuid-Afrika bezocht en ondervraagd over de gezinssamenstelling, hun werk, hun woning, hun moedertaal, enz. Over de†resultaten van deze "Census 2011" hebben we in november 2012 bericht:

Klik hier voor†de volkstelling "Census 2011†Zuid-Afrika".

- - -

(update augustus 2011). Hoeveel inwoners telt Zuid-Afrika ? Volgens de officiŽle raming van Statistics South Africa is het†aantal inwoners van Zuid-Afrika†voor 2011 50.586.757 (in 2010 was het volgens dezelfde raming 49.991.300).

Statistics South Africa, de officiŽle statistiekendienst van Zuid-Afrika, berekent ťťn keer per jaar hoeveel Zuid-Afrikanen er zijn, hoeveel inwoners elke provincies heeft, welke schade aids aanricht, wat de gemiddelde levensverwachting is, enz. Op 27 juli 2011 werden de ramingen voor 2010 bekendgemaakt, en daaruit blijkt dat er 50.586.757 Zuid-Afrikanen zijn. Opgelet: dat is een estimate (= een raming) en dus niet het resultaat van een hoofdelijke of administratieve bevolkingstelling noch het resultaat van een talentelling. Statistics South Africa noemt het document duidelijk "Mid-year population estimates". Tot in 2009 vermeldde Stats SA trouwens ook de eigen foutmarge. Het exacte aantal inwoners zal in oktober 2011 bekendgemaakt worden:†Zuid-Afrika verwerkt momenteel†de resultaten van "SA Census 2011", een grootschalig bevolkingsonderzoek waarbij elk gezin in kaart gebracht wordt. De vorige bevolkingstellingen dateren van 1996 en 2001.

Net zoals voor 2009 en 2010 blijven de 2011-cijfers over aids en hiv ontnuchterend en keihard. De statistieken wijzen zelfs op een verslechtering van de situatie, en mede daarom herhalen we de cijfers van 2009 en van 2010. Gelukkig zijn er heel veel Zuid-Afrikaanse ťn buitenlandse hulpprojecten - want de Zuid-Afrikaanse overheid kan het duidelijk niet zonder hulp van buitenaf. Zo zijn er heel wat Nederlandse en Vlaamse hulporganisaties actief in Zuid-Afrikaanse aidsprojecten: je vindt hen in ons topic non-profit. We herhalen hier onze oproep van 2009: hopelijk kunnen zij de Zuid-Afrikaanse regerings- en gemeenschapsleiders ervan bewust te maken dat aids zich in Afrika anders verspreidt dan in Europa en Amerika, en dat aids in Afrika daarom enkel kan gestopt worden als bepaalde Afrikaanse tradities en leefgewoonten gewijzigd of zelfs opgegeven worden. Wat we daarmee bedoelen lees je in ons apart topic Aids en hiv in Zuid-Afrika.

In dit bevolkingsoverzicht 2011 vind je de volgende gegevens:

 1. Totaal aantal inwoners Zuid-Afrika
 2. Aantal inwoners per provincie
 3. Aantal inwoners - verdeling volgens de rassen
 4. Aantal inwoners - opsplitsing volgens geslacht
 5. Aantal inwoners - verdeling volgens leeftijd
 6. Migratie tussen de provincies
 7. Aantal geboortes en aantal overlijdens
 8. Levensverwachting bij de geboorte
 9. Gemiddelde levensverwachting per provincie
 10. Bevolkingsaangroei
 11. Aantal Zuid-Afrikanen (vanaf 15j) die aidsremmers nodig hebben
 12. Aantal kinderen -15j die aidsremmers nodig hebben
 13. Aantal kinderen -15j die co-trimoxazole krijgen
 14. Aantal Zuid-Afrikanen met hiv (met opsplitsing in bevolking 15j-49j)
 15. Overige bevolkingsgegevens: aantal aids-wezen in Zuid-Afrika, mortaliteit Zuid-Afrika, fertiliteit Zuid-Afrika, migratie van/naar Zuid-Afrika

1. Totaal aantal inwoners Zuid-Afrika in 2011

 • Er zijn momenteel 50.586.757 Zuid-Afrikanen.
 • Volgens dezelfde ramingsmethode waren het er†49.991.300 in 2010 en†49.320.500 in 2009.
 • Let wel: dit aantal is een estimate : een raming dus - van Statistics South Africa voor 2011.

2. Aantal inwoners per provincie in 2011

 • Gauteng : 11.328.203 (2010 : 11.191.700 / 2009 : 10.531.300)
 • KwaZulu-Natal 10.819.130 (2010 : 10.645.400 / 2009 : 10.449.300)
 • Oost-Kaap 6.829.958 (2010 : 6.743.800 / 2009 : 6.648.600)
 • Limpopo 5.554.657 (2010 : 5.439.600 / 2009 : 5.227.200)
 • West-Kaap 5.287.863 (2010 : 5.223.900 / 2009 : 5.356.900)
 • Mpumalanga 3.657.181 (2010 : 3.617.600 / 2009 : 3.606.800)
 • Noord-West 3.253.390 (2010 : 3.200.900 / 2009 : 3.450.400)
 • Vrijstaat 2.759.644 (2010 : 2.824.500 / 2009 : 2.902.400)
 • Noord-Kaap 1.096.731 (2010 : 1.103.900 / 2009 : 1.147.600)

Hierboven hebben we de Nederlandse namen voor de provincies gebruikt. Dit zijn de Nederlandse, Engelse en de Afrikaanse namen voor de 9 Zuid-Afrikaanse provincies:

 • Gauteng - idem - idem
 • KwaZulu-Natal - idem - idem
 • Oost-Kaap - Engelse naam Eastern Cape - Afrikaanse naam Oos-Kaap
 • Limpopo - idem - idem
 • West-Kaap - Engelse naam Western Cape - Afrikaanse naam Wes-Kaap
 • Mpumalanga - idem - idem
 • Noord-West - Engelse naam North-West - Afrikaanse naam Noord-Wes
 • Vrijstaat - Engelse naam Freestate - Afrikaanse naam Vrystaat
 • Noord-Kaap - Engelse naam Northern Cape - Afrikaanse naam Noord-Kaap

3. Aantal inwoners : verdeling volgens ras (*)

 • Zwarten : 40.206.275 = 79,5% (2010 : 39.682.600 = 79,4% / 2009 : 39.136.200 = 79,3 %)
 • Blanken : 4.565.825 = 9,0% (2010 : 4.584.700 = 9,2% / 2009 : 4.472.100 = 9,1 %)
 • Kleurlingen : 4.539.790 = 9,0% (2010 : 4.424.100 = 8,8 % / 2009 : 4.533.100 = 9,0 %)
 • IndiŽrs : 1.274.867 = 2,5% (2010 : 1.299.900 = 2,6 % / 2009 : 1.279.100 = 2,6 %)

Totaal : 50.586.787 (2010 : totaal 49.991.300†/ 2009 : totaal 49.320.500)

(*) in de nieuwe grondwet van Zuid-Afrika staat dat er niemand gediscrimineerd mag worden wegens zijn of haar huidskleur. Drie van de vier bevolkingsgroepen worden evenwel beschouwd als "previously disadvantaged people": voorheen gediscrimineerden. Niettegenstaande de apartheid in 1994 officieel afgeschaft werd, mogen Blanken volgens de huidige grondwet benadeeld†worden omdat ze tijdens de apartheid bevoordeeld waren. Om dit systeem van positieve discriminatie ("omgekeerde apartheid", zegt de oppositie) uit te voeren heeft de parlementaire meerderheid van Zuid-Afrika de rassenclassificatie van de apartheid moeten behouden. De apartheid is dus nog niťt afgeschaft in Zuid-Afrika...

4. Aantal inwoners : opsplitsing volgens geslacht

 • Zwarten : 19.472.038 m. / 20.734.237 v. (in 2010 : 19.314.500 m / 20.368.100 v)
 • Blanken : 2.227.526 m. / 2.338.299 v. (in 2010 : 2.243.000 m. / 2.341.700 v.)
 • Kleurlingen : 2.188.782 m. / 2.351.008 v. (in 2010 : 2.124.900 m. / 2.299.200 v.)
 • IndiŽrs : 626.690 m. / 648.177 (in 2010 : 646.600 m. / 653.300 v.)

Totaal : 24.515.036 m. / 26.071.721 v. (in 2010 : 24.329.300 m. / 25.662.300 v.)
Totaal : 48,46% mannen / 51,54% vrouwen (in 2010 : 48,67 % mannen / 51,33% vrouwen)

5. Aantal inwoners : verdeling volgens leeftijd

 • 0-4 : 5.189.528 (2010 : 5.120.700 / 2009 : 5.068.900)
 • 5-9 : 5.304.049 (2010 : 5.181.200 / 2009 : 5.184.600)
 • 10-14 : 5.318.691 (2010 : 5.202.300 / 2009 : 5.247.200)
 • 15-19 : 5.175.448 (2010 : 5.226.200 / 2009 : 5.214.300)
 • 20-24 : 4.900.375 (2010 : 5.018.500 / 2009 : 4.920.900)
 • 25-29 : 4.598.176 (2010 : 4.518.800 / 2009 : 4.423.500)
 • 30-34 : 4.040.751 (2010 : 4.035.700 / 2009 : 3.888.300)
 • 35-39 : 3.600.167 (2010 : 3.465.200 / 2009 : 3.283.300)
 • 40-44 : 2.612.932 (2010 : 2.524.200 / 2009 : 2.443.200)
 • 45-49 : 2.244.582 (2010 : 2.230.600 / 2009 : 2.260.000)
 • 50-54 : 2.038.531 (2010 : 2.019.100 / 2009 : 2.038.700)
 • 55-59 : 1.673.269 (2010 : 1.653.700 / 2009 : 1.645.100)
 • 60-64 : 1.351.303 (2010 : 1.319.700 / 2009 : 1.299.100)
 • 65-69 : 988.699 (2010 : 985.200 / 2009 : 961.800)
 • 70-74 : 715.115 (2010 : 694.900 / 2009 : 674.700)
 • 75-79 : 460.975 (2010 : 441.400 / 2009 : 426.600)
 • 80+ : 374.166 (2010 : 353.900 / 2009 : 341.300)

6. Migratie tussen de provincies onderling tijdens de periode 2006-2011

 • Gauteng : positief saldo 367.076 (2010 : +364.400 / 2009 : 446.900)
 • West-Kaap : positief saldo 95.556 (2010 : +94.600 / 2009 : 137.000)
 • KwaZulu-Natal : positief saldo 1.422 (2010 : +1.800 / 2009 : 12.100)
 • Noord-Kaap : negatief saldo 17.592 (2010 : -18.500 / 2009 : -25.500)
 • Vrystaat : negatief saldo 25.892 (2010 : -29.400 / 2009 : -31.800)
 • Noord-West : negatief saldo 19.168 (2010 : -16.000 / 2009 : -32.100)
 • Mpumalanga : negatief saldo -44.159 (2010 : -44.200 / 2009 : -43.800)
 • Limpopo : negatief saldo -142.428 (2010 : -141.000 / 2009 : -189.200)
 • Oost-Kaap : negatief saldo -214.815 (2010 : -211.600 / 2009 : -273.600)

7. Aantal geboortes en aantal overlijdens (*) (**)

 • 2001 : 1.170.773 geboortes, 532.482 overlijdens (waarvan 215.907 of 40,5% door aids)
 • 2002 : 1.167.622 geboortes, 577.444 overlijdens (waarvan 259.043 of 44,9% door aids)
 • 2003 : 1.162.612 geboortes, 618.293 overlijdens (waarvan 298.297 of 48,2% door aids)
 • 2004 : 1.153.924 geboortes, 652.868 overlijdens (waarvan 331.794 of 50,8% door aids)
 • 2005 : 1.143.062 geboortes, 678.386 overlijdens (waarvan 356.209 of 52,5% door aids)
 • 2006 : 1.131.306 geboortes, 676.660 overlijdens (waarvan 353.577 of 52,3% door aids)
 • 2007 : 1.116.931 geboortes, 664.009 overlijdens (waarvan 339.666 of 51,2% door aids)
 • 2008 : 1.103.281 geboortes, 640.521 overlijdens (waarvan 315.103 of 49,2% door aids)
 • 2009 : 1.090.567 geboortes, 611.338 overlijdens (waarvan 283.437 of 46,4% door aids)
 • 2010 : 1.075.513 geboortes, 593.907 overlijdens (waarvan 263.368 of 44,3% door aids)
 • 2011 : 1.059.417 geboortes, 591.366 overlijdens (waarvan 257.910 of 43,6% door aids)

* 2011 = raming
** elk jaar worden de gegevens van vorige kalenderjaren aangepast met nieuwe gegevens

8. Levensverwachting bij de geboorte (mannen / vrouwen)

 • 2001 : 55,1j totaal / 52,1j voor mannen / 57,8j voor vrouwen
 • 2002 : 53,9j totaal / 51,1j voor mannen / 56,4j voor vrouwen
 • 2003 : 52,4j totaal / 50,3j voor mannen / 55,2j voor vrouwen
 • 2004 : 51,4j totaal / 49,8j voor mannen / 54,4j voor vrouwen
 • 2005 : 51,8j totaal / 49,6j voor mannen / 53,8j voor vrouwen
 • 2006 : 52,3j totaal / 50,1j voor mannen / 54,2j voor vrouwen
 • 2007 : 53,0j totaal / 50,9j voor mannen / 54,9j voor vrouwen
 • 2008 : 54,1j totaal / 52,1j voor mannen / 56,1j voor vrouwen
 • 2009 : 55,5j totaal / 53,3j voor mannen / 57,5j voor vrouwen
 • 2010 : 56,5j totaal / 54,3j voor mannen / 58,5j voor vrouwen
 • 2011 : 57,1j totaal / 54,9j voor mannen / 59,1j voor vrouwen

(2011 = raming)

9. Gemiddelde levensverwachting 2006-2011 bij de geboorte per provincie (m / v)†

 • West-Kaap 59,9j voor mannen / 65,8j voor vrouwen
 • Limpopo 55,8j voor mannen†/ 61,4j voor vrouwen
 • Gauteng 55,4j voor mannen / 59,1j voor vrouwen
 • Noord-Kaap 54,1j voor mannen / 57,4j voor vrouwen
 • Noord-West 50,4j†voor mannen†/ 53,2j voor vrouwen
 • Oost-Kaap 50,2j voor mannen / 54,4j voor vrouwen
 • Mpumalanga 50,2j†voor mannen†/ 52,8j voor vrouwen†
 • KwaZulu-Natal 48,4j voor mannen / 52,8 voor vrouwen†
 • Vrystaat 44,6j voor mannen / 47,9j voor vrouwen†

10. Bevolkingsaangroei

 • 2001-2002 : 1,33 (1,42 bij mannen / 1,25 bij vrouwen)
 • 2002-2003 : 1,30 (1,40 bij mannen / 1,22 bij vrouwen)
 • 2003-2004 : 1,28 (1,37 bij mannen / 1,19 bij vrouwen)
 • 2004-2005 : 1,25 (1,35 bij mannen / 1,17 bij vrouwen)
 • 2005-2006 : 1,23 (1,32 bij mannen / 1,14 bij vrouwen)
 • 2006-2007 : 1,20 (1,30 bij mannen / 1,11 bij vrouwen)
 • 2007-2008 : 1,18 (1,27 bij mannen / 1,09 bij vrouwen)
 • 2008-2009 : 1,15 (1,25 bij mannen / 1,06 bij vrouwen)
 • 2009-2010 : 1,12 (1,22 bij mannen / 1,03 bij vrouwen)
 • 2010-2011 : 1,10 (1,20 bij mannen / 1,00 bij vrouwen)

11.1. Aantal Zuid-Afrikanen (vanaf 15j) die aidsremmers nodig hebben (*)

 • 2005 : 1.069.000
 • 2006 : 1.153.000
 • 2007 : 1.238.000
 • 2008 : 1.332.000
 • 2009 : 1.438.000
 • 2010 : 1.555.000
 • 2011 : (nog niet bekend)

11.2. Aantal Zuid-Afrikanen (vanaf 15j) die aidsremmers (ART) krijgen (*)

 • 2005 : 101.416
 • 2006 : 215.875
 • 2007 : 386.315
 • 2008 : 609.762
 • 2009 : 839.519
 • 2010 : 1.058.399
 • 2011 : (nog niet bekend)

(*) Volgens het USAID Health Policy Initiative 2009 is het niet nodig dat iedereen die hiv-besmet is onmiddellijk aidsremmers neemt. Het menselijk lichaam heeft immers een bepaalde weerstand tegen hiv, en pas als die weerstand gebroken is moeten aidsremmers genomen worden.

12.1. Aantal kinderen -15j die aidsremmers nodig hebben

 • 2005 : 93.000
 • 2006 : 99.000
 • 2007 : 129.000
 • 2008 : 132.000
 • 2009 : 139.000
 • 2010 : 183.000
 • 2011 : (nog niet bekend)

12.2. Aantal kinderen -15j die aidsremmers (ART) krijgen

 • 2005 : 11.959
 • 2006 : 23.369
 • 2007 : 37.694
 • 2008 : 68.788
 • 2009 : 87.439
 • 2010 : 105.123
 • 2011 : (nog niet bekend)

13. Aantal kinderen -15j die co-trimoxazole krijgen (procentueel)

 • 2005 : 2 %
 • 2006 : 4 %
 • 2007 : 12 %
 • 2008 : 21 %
 • 2009 : 29 %
 • 2010 : 38 %
 • 2011 : (nog niet bekend)

(*) Bij kinderen jonger dan 15 wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die al aidsremmers krijgen en kinderen wiens moeder hiv-positief was en daarom preventief cotrimoxazole krijgen: tot geweten is of ze zelf al dan niet hiv-besmet zijn. Cotrimoxazole is een goedkoop antibioticum dat o.a. longontsteking verhindert.

14.1. Aantal Zuid-Afrikanen met hiv (tussen haakjes = procent van de bevolking)

 • 2001 : 4.210.000 (9,4 %)
 • 2002 : 4.370.000 (9,6 %)
 • 2003 : 4.490.000 (9,7 %)
 • 2004 : 4.590.000 (9,8 %)
 • 2005 : 4.690.000 (9,9 %)
 • 2006 : 4.870.000 (10,2 %)
 • 2007 : 4.950.000 (10,2 %)
 • 2008 : 5.020.000 (10,3 %)
 • 2009 : 5.130.000 (10,4 %)
 • 2010 : 5.260.000 (10,5%)
 • 2011 : 5.380.000 (10,6%)

10,6% van de totale bevolking van Zuid-Afrika is†besmet†met het hiv-virus

14.2. Aantal Zuid-Afrikanen tussen 15j en 49j met hiv

 • 2001 : 16,0 % (bij vrouwen : 17,4 %)
 • 2002 : 16,2 % (bij vrouwen : 17,7 %)
 • 2003 : 16,2 % (bij vrouwen : 18,0 %)
 • 2004 : 16,2 % (bij vrouwen : 18,1 %)
 • 2005 : 16,2 % (bij vrouwen : 18,3 %)
 • 2006 : 16,6 % (bij vrouwen : 18,9 %)
 • 2007 : 16,5 % (bij vrouwen : 18,9 %)
 • 2008 : 16,4 % (bij vrouwen : 18,9 %)
 • 2009 : 16,4 % (bij vrouwen : 19,1 %)
 • 2010 : 16,5 % (bij vrouwen : 19,3 %)
 • 2011 : 16,6 % (bij vrouwen : 19,4 %)

15. Overige bevolkingsgegevens :

 • Aantal aids-wezen :
  2010 : 1.990.000 kinderen
  2011 : 2.010.000 kinderen
 • Stijging aids besmetten :
  2010 versus 2009 : bij kinderen tot 15j : +40.000
  2010 versus 2009 : bij personen ouder dan 15j : +370.000
  2011 versus 2010 : bij kinderen tot 15j : +63.600
  2011 versus 2010 : bij personen ouder dan 15j : +316.900
 • Mortaliteit :
  2001 : 57 /1000
  2010 : 47 / 1000
  2011 : 38 / 1000
 • Levensverwachting :
  2001 : 52,1j voor mannen, 57,8j voor vrouwen, 55,1j totaal
  2011 : 54,9j voor mannen 59,1j voor vrouwen, 57,1j totaal
 • Fertiliteit :
  2001 : 2,86 kinderen per vrouw
  2010 : 2,38 kinderen per vrouw
  2011 : 2,35 kinderen per vrouw
 • Migratie nationaal :
  Tijdens de periode 1996-2011 zijn er naar schatting 1.400.000 Africans (zwarte Afrikanen) naar Zuid-Afrika gemigreerd. Tijdens dezelfde periode zijn er naar schatting 447.000 Whites (blanke Zuid-Afrikanen) naar het buitenland geŽmigreerd.

Bronnen - meer informatie :

(overname van onze artikels is vrij mits†bronvermelding: www.infozuidafrika.be of www.infozuidafrika.nl)

(laatste update :8 november 2012)

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals Ä). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: