Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Diamant

 

Kimberley Process

In mei 2000 had er in Kimberley (provincie Noord-Kaap, Zuid-Afrika) een vergadering plaats van alle regeringsleiders van alle diamantlanden uit Zuidelijk Afrika. Ze wilden de handel in conflictdiamanten (de zgn. bloeddiamanten) stoppen, o.a. omdat er met die conflictdiamanten lokale burgeroorlogen gefinancierd werden. De vergadering in Kimberley leidde in december 2000 tot een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarbij een internationaal certificaat voor ruwe diamant verplicht werd. In november 2002 werd KPCS opgericht: het Kimberley Process Certification Scheme, dat voortaan zowel de productie als de handel in diamant regelt.

Momenteel telt Kimberley Process (KP) 49 leden die 75 staten vertegenwoordigen: de Europese Unie is volwaardig lid namens de 27 EU-lidstaten. Met die 49 leden en 75 landen is KP toch uiterst succcesvol, want KP vertegenwoordigt 99,8% van de wereldproductie van ruwe diamant. Ook de World Diamant Council steunt Kimberley Process.

Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) legt aan de aangesloten landen uitgebreide eisen op alvorens ze een KP-certificaat mogen geven en de diamanten mogen verhandelen. Het KPCS eist ook transparantie en de uitwisseling van statistische gegevens. Het KPCS is niet alleen bindend voor de diamantproducerende landen maar ook voor de diamantverwerkende landen zodat de handel in conflictdiamanten op heel korte tijd bijna volledig gestopt is. Twintig jaar geleden was zo'n 15% van de verhandelde diamant bloeddiamant: vandaag wordt het nog op een fractie van één procent geschat, en is de bv. diamanthandel in Siera Leone volledig gezuiverd van bloeddiamant. Veel belangrijker dan de omzetcijfers in karaat of in US-Dollar is dus de bijdrage die KPCS geleverd heeft - en nog levert - voor de vrede in Sub Sahara Afrika.

 

De Beers

De Beers Consolidated Mines werd opgericht in 1888, door Cecil Rhodes. Tijdens de Zuid-Afrikaanse goldrush verhuurde Cecil Rhodes waterpompen aan gouddelvers, en bij toeval ontdekte hij een diamant van 83,5 karaat in Colesburg Kopje. Dat plaatsje is beter bekend als Die Groot Gat - the Big Hole - in Kimberley.

Cecil Rhodes was een Britse avonturier, kolonialist, zakenman en politicus. Toen hij een tiener was sukkelde hij met zijn gezondheid, en zijn ouders stuurden hem daarom naar de katoenboerderij van Cecil's broer in Natal (nu KwaZulu-Natal), gekend voor zijn warm en vochtig klimaat). Met geld dat hij geleend had van een tante startte hij zijn eerste bedrijfje in Stellenbosch: Rhodes Fruit Farms. Bij het begin van de goudrush trok Cecil Rhodes naar Kimberley, waar hij waterpompen verhuurde aan gouddelvers. Bij toeval ontdekte hij in oktober 1881 een diamant van 83,5 karaat in Colesburg Kopje, beter bekend als Die Groot Gat - the Big Hole in Kimberley. Met de financiële steun van de familie Rotschild had hij tegen 1888 alle diamantmijnen van de regio opgekocht en maakte hij een akkoord met het Diamond Syndicate (Londen) om samen de wereldproductie van diamant te controleren: het eerste diamantmonopolie van De Beers was een feit... Cecil Rhodes zelf stichtte later het land Rhodesië (momenteel Zambia en Zimbabwe), en in Grahamstad is er een universiteit naar hem genoemd: de Rhodes University. Cecil Rhodes had een visie voor Zuidelijk Afrika, en daarom krijgt hij ooit nog een apart topic van ons...

Het operationeel hoofdkwartier van De Beers bevindt zich in Kimberley, maar diamantreus De Beers Group is officieel een Luxemburgse vennootschap: "De Beers Société Anonyme (DBsa)". DBsa heeft drie aandeelhouders: Anglo American (45%), de Oppenheimer familie (40%, via hun Central Holdings) en de Republiek Botswana (15%). De Beers Group heeft diamantmijnen in Botswana, Canada, Namibië en Zuid-Afrika. De totale De Beers Group telde einde 2008 17.222 werknemers: 15.547 vast, 1.675 tijdelijk. Hiervan zijn er 15.736 in Afrika tewerkgesteld: 14.131 vast, 1.605 tijdelijk. Via contractors werken er nog eens 6.500 mensen onrechtstreeks voor De Beers. Het aantal werknemers is de laatste jaren wel gedaald, van 20.336 (2006) en 20.615 (2007) naar 17.222 (2008), maar dit zal wellicht weer stijgen omdat De Beers in november 2008 een nieuwe mijn geopend heeft in de provincie Vrystaat: de Voorspoed-mijn (voorspoed is Afrikaans voor geluk).

 

De Cullinan-diamant: de grootste diamant ter wereld

Thomas Cullinan was een bouwvakker uit Johannesburg die in 1898 met al zijn spaarcenten de Premier Diamantmijn kocht, zo'n 30 km ten oosten van Pretoria. Alles leek routine op 25 januari 1905, en Cullinan's hoofdinspecteur Frederick Wells deed een laatste ronde door de mijn. Wells zag iets blinken in de Zuid-Afrikaanse avondzon: "glas", dacht hij, "mijn collega's zijn me weer aan het foppen". Toch ging hij kijken wat het juist was, en tot zijn verbazing was het een enorme diamant van 3.106 karaat: Frederick Wells had de grootste diamant ooit gevonden. De ongeslepen diamant werd de volgende dag "Cullinan" gedoopt, naar Thomas Cullinan, de eigenaar van de Premier-mijn. Frederick Wells, de vinder, kreeg van Thomas Cullinan een cheque van 10.000 USD. Thomas Cullinan zocht daarna een koper voor de diamant, en dat werd de regering van Transvaal. Die zou er volgens bepaalde bronnen 2.500.000 USD voor betaald hebben. Op 9 november 1907 heeft premier Smuts van Transvaal de Cullinan-diamant aan de Britse koning Edward VII geschonken, voor diens 66ste verjaardag (en als dank voor de semi-onafhankelijkheid van de Republiek Transvaal). Sinds die dag is de Cullinan een Brits kroonjuweel, letterlijk en figuurlijk. De ruwe Cullinan werd door koning Edward VII vervolgens naar Amsterdam gestuurd, waar diamantslijper Asscher hem gedurende weken bestudeerde en op 10 februari 1908 succesvol splitste. De Cullinan I van 530,2 karaat kreeg de naam Star of Africa. Om die te zien moet je naar de Londen Tower - waar je trouwens ook de Cullinan II van 317,4 karaat kan zien. De Cullinan III van 94,4 karaat werd samen met de Cullinan IV van 63,6 karaat het kroonjuweel van Queen Mary. De Cullinan V tenslotte, 18,8 karaat, werd een broche voor Queen Mary. De Star of Africa (= de Cullinan I) is niet dezelfde als de Star of South Africa, die tot dan de superdiamant was.

De Cullinan-mijn is al meer dan 100 jaar één van de beste Zuid-Afrikaanse diamantmijnen, en uiteraard werd de mijn deel van De Beers Consolidated Mine. In Cullinan werd trouwens ook al zeldzame blauwe diamant gevonden. Op 22 november 2007 heeft De Beers bekendgemaakt dat de Cullinan-mijn als een operationeel bedrijf verkocht werd aan Petra Diamonds, voor de ronde som van 1 miljard Rand cash. Aan de koers van dat ogenblik: 99.590.000 euro.

Werd de Cullinan ontdekt op 25 januari 1905 of 26 januari 1905? De data verschillen, naar gelang de bron. Vermoedelijk was 25 januari 1905 de dag waarop de diamant 's avonds gevonden werd, en was 26 januari 1905 de dag waarop de vondst bekendgemaakt werd.


Meer info over de Cullinan:

 

Wereldwijde productiecijfers 2008 voor diamant 

Productie in karaat:

 1. Russische Federatie   36.925.150 kt (= 23 %)
 2. D.R. Congo               33.401.928 kt (= 21 %)
 3. Botswana                  32.276.000 kt ( = 20 %)
 4. Australië                   14.932.137 kt (= 9 %)
 5. Canada                     14.802.699 kt (= 9 %)
 6. Zuid-Afrika                12.901.019 kt (= 7,9 %)

totale productie in karaat = 162.907.717

Productie in USD: 

 1. Botswana                  3.273.001.000 USD (= 26 %)
 2. Russische Federatie   2.508.957.130 USD (= 20 %)
 3. Canada                     2.254.710.604 USD (= 18 %)
 4. Zuid-Afrika                1.236.240.109 USD (= 10 %)
 5. Angola                      1.209.789.970 USD (= 10 %)

totale productie in USD = 12.732.278.808

Import in karaat: 

 1. India                         147.786.212 kt (= 36 %)
 2. Europese Unie           147.751.092 kt (= 36 %)
 3. V.A.E.                       38.776.237 kt (= 10 %)
 4. China                        26.658.724 kt (= 7 %)
 5. Israel                        20.725.641 kt (= 5 %)

totale import in karaat = 405.236.321

Import in USD: 

 1. Europese Unie           14.507.530.886 USD (= 38 %)
 2. India                         9.591.555.856 USD (= 25 %)
 3. Israel                        5.357.613.277 USD (= 14 %)
 4. China                        2.331.180.224 USD (= 6 %)
 5. V.A.E.                       2.155.662.558 USD (= 6 %)

totale import in USD = 38.675.778.492 USD

Export in karaat: 

 1. Europese Unie           152.133.429 kt (= 37 %)
 2. India                         37.596.697 kt (= 9 %)
 3. V.A.E.                       35.578.997 kt (= 9 %)
 4. Botswana                  26.950.310 kt (= 7 %)
 5. Russische Federatie     24.472.417 kt (= 6 %)

totale export in karaat = 412.280.346 kt

Export in USD: 

 1. Europese Unie           14.704.833.773 USD (= 38 %)
 2. Israel                        4.197.589.593 USD (= 11 %)
 3. V.A.E.                       3.085.225.776 USD (= 8 %)
 4. Botswana                  2.966.144.893 USD (= 8 %)
 5. Canada                     2.416.652.309 USD (= 6 %)

totale export in USD = 39.021.772.636

KPC-eenheden, Import: 

 1. India                         19.335 (= 40 %)
 2. Europese Unie           9.136 (= 19 %)
 3. Israel                        7.967 (= 17 %)
 4. China                        3.271 (= 7 %)
 5. V.A.E.                       1.633 (= 3 %)

totaal aantal eenheden = 47.744

KPC-eenheden, Export:

 1. Europese Unie           26.532 (= 54 %)
 2. Israel                        5.550 (= 11 %)
 3. V.A.E.                       2.666 (= 5 %)
 4. India                         2.442 (= 5 %)
 5. China                        1.993 (= 4 %)

totaal aantal Kimberley Process Certificates eenheden = 48.842 

Bronnen : Kimberley Process statistieken 2008 Charts en 2008 Table


 

uit ons nieuwsoverzicht - 29 september 2009: Diamant van 507 karaat in de Cullinan diamantmijn

Op 22 november 2007 heeft de Zuid-Afrikaanse diamantreus De Beers Consolidated de diamantmijn van Cullinan verkocht aan Petra Diamonds. Vandaag heeft Petra Diamonds Zuid-Afrika bekendgemaakt dat er op donderdag 24 september 2009 een nieuwe superdiamant werd ontdekt in de Cullinan-mijn. De diamant wordt momenteel uitgebreid onderzocht en getest, maar volgens Johan Dippenaar van Petra Diamonds is het een steen met uitstekende kleur en helderheid, wellicht een Type-1 diamant. Topkwaliteit dus. Tesamen met de diamant van 507 karaat werden tijdens hetzelfde proces nog drie andere grote diamanten ontdekt: één van 168 karaat, één van 58,5 karaat en één van 53,3 karaat. De diamant van 507 karaat weegt zo'n 100 gram en komt meteen in de top-20 van de grootste ongeslepen diamanten ter wereld, Type 1 (hoge kwaliteit). De grootste diamant ter wereld is de Cullinan diamant, een steen van 3.106 karaat. Die Cullinan werd op 25 januari 1905 ontdekt in dezelfde mijn als waar nu die steen van 507 karaat is gevonden. De Cullinan diamant is genoemd naar Thomas Cullinan, de toenmalige eigenaar van de mijn. Voor de steen van 2009 wordt nog een naam gezocht. Wij gokken op Petra...


Uit ons nieuwsoverzicht - 12 augustus 2009: Vliegtuigkaper zegt "sorry" na 37 jaar

South African Airways (SAA), de nationale luchtvaartmaatschappij van Zuid-Afrika, bestaat sedert 1934 en heeft nog maar één vliegtuigkaping meegemaakt. Dat was op 24 mei 1972, toen de Boeing 727 "Letaba" tijdens een vlucht van Salisbury (nu Harare) in Rhodesië (nu Zimbabwe) naar Johannesburg gekaapt werd door Fouad - Flash Fred - Kamil, een inspecteur van diamantreus Anglo American en zijn medewerker Abou Yaghi, toen een Libische politieagent. Fouad Kamil (nu 83j) heeft zich nu via Facebook voor zijn kaping verontschuldigd tegenover passagiers, bemanning en luchtvaartmaatschappij. Blake Flemington en Joppie Niemand, resp. piloot en steward van de gekaapte vlucht, hebben de verontschuldigingen aanvaard. Fouad Kamil had de vlucht van Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL) gekaapt omdat hij dacht dat Gordon Waddell, de schoonzoon van Harry Oppenheimer, ook aan boord was (Harry Oppenheimer werd, dankzij zijn bedrijven Anglo American en De Beers, één van de rijkste Zuid-Afrikanen ooit). Kamil had voor Anglo American voor miljoenen Randen aan diamanten uit de smokkelhandel gerecupereerd, maar volgens hem wilde Oppenheimer hem niet betalen. De kapers dwongen de piloot om terug te vliegen naar Salisbury, en ze eisten een ontmoeting met Harry Oppenheimer. Dat werd zogezegd geregeld in Blantyre (in Malawî), maar toen het vliegtuig daar geland was hebben soldaten de banden van het vliegtuig stuk geschoten. De twee werden veroordeeld tot tien jaar gevangenis, maar ze werden al na acht maanden vrijgelaten. Fred Kamil, die er vandaag 83 is, reisde na zijn vrijlating via Spanje naar Brazilië, waar hij momenteel nog steeds woont. Zijn vrouw woont in Australië, maar bezoekt hem af en toe in Brazilië. Fred Kamil schildert en hij schrijft boeken, zoals "The Diamond Underworld" waarin hij de opsporingspraktijken van de Zuid-Afrikaanse mijngroepen naar het parallelle diamantcircuit beschrijft. In 1988 had Kamil via een advocaat contact opgenomen met Harry Oppenheimer. De Zuid-Afrikaanse mijnmagnaat verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de claim, en volgens zijn intern onderzoek bleek dat de commissie op de door Kamil gerecupereerde diamanten normaal uitbetaald was. Aan anderen wellicht, gaf Oppenheimer nadien toe. Volgens Kamil heeft Harry Oppenheimer hem in november 1992 115.000 USD-Dollar betaald "om het dispuut te regelen". De Zuid-Afrikaanse online-krant Dispatch Online had enkele weken geleden een gesprek met Fred Kamil dat je hier kan bekijken: deel 1 - deel 2.


 

 

 

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals €). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: