Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Geschiedenis en Volkslied

Er zijn dikke boeken volgeschreven over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Hoe zouden wij er dan in kunnen slagen om al die boeken in enkele zinnen samen te vatten? Dat is onbegonnen werk  en daarom geven we hier links naar enkele websites die een duidelijk overzicht geven van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis:

Weblog van Jan Paul en Caroline

Geschiedenis-tijdlijn (met links naar andere geschiedenisartikels)

Wikipedia Nederlands

Wikipedia Afrikaans

Fostier Zuid-Afrika Geschiedenis

Nationaal Volkslied:

Het nationaal volkslied is een combinatie van Nkosi Sekelel ‘iAfrika, een zwart strijdlied (oorspronkelijk een hymne) en Die Stem van Suid-Afrika (het Zuid-Afrikaans volkslied van 1936 tot 1994). Het is het enige volkslied in vijf talen:

Nkosi sikelel' iAfrika,
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Nieuw volkslied op Youtube (HQ)

Alle presidenten van Zuid-Afrika:

Alle presidenten sedert de oprichting van de Republiek van Zuid-Afrika (31 mei 1961):

31/05/1961-31/05/1967: Charles Swart
31/05/1967-10/12/1967: Eben Dönges
01/06/1967-10/04/1968: Tom Naudé (waarnemend president)
10/04/1968-09/04/1975: Jim Fouché
09/04/1975-19/04/1975: Johannes de Klerk (waarnemend president)
19/04/1975-21/08/1978: Nicolaas Diederichs
21/08/1978-10/10/1978: Marais Viljoen (waarnemend president)
10/10/1978-04/06/1979: John Vorster
04/06/1979-19/06/1979: Marais Viljoen (waarnemend president)
19/06/1979-03/09/1984: Marais Viljoen
03-09/1984-14/09/1984: Pieter Willem Botha (PW) (waarnemend president)

14/09/1984-15/08/1989: Pieter Willem Botha (PW)
19/01/1989-15/03/1989: Chris Heunis (waarnemend president)
20/09/1989-10/05/1994: Frederik Willem de Klerk (FW)

10/05/1994-16/06/1999: Nelson Mandela
16/06/1999-24/09/2008: Thabo Mbeki
25/09/2008-09/05/2009: Kgalema Motlanthe
09/05/2009-heden: Jacob Zuma

 

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals €). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: