Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Non-Profit

Stichting of vzw

Een non-profit organisatie is een organisatie die zich inzet voor het goede doel - en zelf bepaalt wat dat goede doel is. De juridische vorm is meestal een vzw (voor een Belgische organisatie) of een Stichting (voor een Nederlandse organisatie). Zulke organisaties zijn statutair verplicht om zonder winstoogmerk te werken, en ze moeten hun juridisch statuut altijd vermelden.

Niet alleen vzw of een stichting kan goed werk leveren: ook een commerciŽle organisatie kan dat, zeker als ze ook reizen naar Zuid-Afrika organiseren die aan een bepaald project gekoppeld zijn. Soms kan de benadering van een kleine bvba of B.V. zelfs persoonlijker zijn dan die van een grote vzw. Bij de links die we wat verder vermelden zal je trouwens ook enkele commerciŽle firma's vinden, vooral bij de Zuid-Afrikaanse organisaties.

Iedereen die in de Europese Unie reizen verkoopt (vzw, stichting, bvba, bv, nv, enz.) moet een verzekering tegen financieel onvermogen hebben: bv. SGR, Garantiefonds Reizen, Vlaamse Solidariteit Reisgelden. Als de betaling van jouw reis niet gedekt wordt door zo'n waarborgfonds, vraag dan voor je betaalt wanneer je jouw e-ticket of papieren ticket krijgt. Als de organisatie daar een probleem van maakt, wees dan wantrouwig. Een non-profit organisatie moet geen verzekering tegen financieel onvermogen hebben als hun reizen georganiseerd ťn verkocht worden door een reisorganisator die deze verzekering heeft.

Thema's

Meestal wordt er gewerkt rond de vijf grootste problemen van Zuid-Afrika: gezondheid (vooral HIV en aids, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en veiligheid. Vaak worden meerdere problemen tegelijk aangepakt, en bijna altijd wordt er bewerkt waar de nood het hoogst is: in de townships.

Een township is een zwart woongebied (*), meestal in de omgeving van een grote stad. De meeste beelden die je hier van de townships ziet, zijn van hun sloppenwijken. Velen zeggen dat de townships een gevolg zijn van de apartheid, maar dat klopt niet want sloppenwijken zijnj geen Zuid-Afrikaans verschijnsel: Nairobi, Calcutta, Harare en Rio hebben er ook. Veel zwarte Zuid-Afrikanen en emigranten uit de buurlanden trekken naar de grootsteden om werk te zoeken. Maar er is geen werk voor iedereen zodat ze, bij gebrek aan inkomen, een huisje in elkaar steken van afbraakmateriaal, dakplaten e.d. Tijdelijk, hopen ze, tot ze werk hebben of tot ze van de regering een huis krijgen. Velen wachten daar al lang, al heel lang op. Toch zijn heel wat townships meer dan een slaapstad: je vindt er ook kerken, supermarkten, shabeens (= cafťs) e.d., maar het kloppend hart van elke township is toch de parallelle handel op straat: een kapper die op een kruispunt een stoel neerzet, een garagist die met een mobiele lasinstallatie uitlaten maakt, vrouwen die modieuze kleren verkopen en daarvoor een wasdraad spannen tussen twee elektriciteitspalen. In Soweto (afgeleid van South Western Townships Johannesburg) vind je zelfs een BMW-garage.

(*) In de Kaap wonen heel wat kleurlingen, en ook bij hen is de werkloosheid groot. Als je daar gaat werken in een township-project is de kans groot dat het een kleurlingenproject is. Dat maakt het contact iets gemakkelijker, want de meeste kleurlingen hebben het Afrikaans als moedertaal.

Werken als vrijwilliger in Zuid-Afrika: wat kost jouw deelname?

Bij sommige projecten is alles gratis, in ruil voor jouw inzet ter plaatse. Bij een aantal organisaties wordt er van jou verwacht dat je zelf jouw ticket betaalt - o.a. omdat er dan meer geld beschikbaar blijft voor het project zelf. De meeste organisaties regelen de huisvesting ter plaatse en zorgen ook voor het vervoer van en naar het project. Maar als je ter plaatse ook af en toe wat sightseeing wil doen zal je wellicht voor eigen vervoer zorgen (bv. een huurauto).

Goede afspraken maakt goede vrienden: informeer je vooraf goed over de werkomstandigheden en de financiŽle afspraken zodat je jou ter plaatse volledig kan concentreren op het vrijwilligerswerk zelf. Het minimum dat de organisatie jou moet aanbieden, is volgens ons huisvesting, vervoer van en naar het project waar je gaat werken, alle maaltijden, een goede verzekering (reisverzekering, BA, medische kosten) en een contactpersoon of aanspreekpunt ter plaatse. Als je in een township-project gaat werken, kijk dan even bij ons topic Gezondheid naar enkele inentingen die je echt moet overwegen: de hygiŽnische omstandigheden in veel townships zijn namelijk ondermaats, o.a. wat stromend water betreft.

Ook bij ons is hulp nodig

Om te helpen hoef je niet altijd naar Zuid-Afrika te gaan, want ook hier heeft men nood aan vrijwilligers. Alle projecten hebben, behalve de inzet van vrijwilligers ter plaatse, ook fondsen nodig om goed te functioneren. Bied je gerust aan bij het project dat je wil steunen, want men kan er altijd extra vrijwilligers gebruiken: voor de fondsenwerving, voor de administratie, voor ledenwerving. Sommige projecten werken met peters en meters: die organisaties kan je helpen door in jouw pen te kruipen en met Zuid-Afrika te corresponderen.

Onze links over Non-profit:

 1. Europese Unie
 2. OfficiŽle ontwikkelingssamenwerking - Nederland
 3. OfficiŽle ontwikkelingssamenwerking - Vlaanderen
 4. OfficiŽle ontwikkelingssamenwerking - BelgiŽ
 5. Nederlandse projecten in of voor Zuid-Afrika
 6. Vlaamse projecten in of voor Zuid-Afrika
 7. Zuid-Afrikaanse organisaties voor vrijwilligerswerk
 8. Studiediensten
 9. Zuid-Afrikaanse vakbonden
 10. Zuid-Afrikaanse Werkgeversorganisaties
 11. Poor Whites
 12. Projecten rond dans en muziek
 13. Tekkies
 14. Expats

1. Europese Unie : Capacity4dev.eu (Capacity for Development)

 • www.Capacity4dev.eu is een interactieve website van de Europese Commissie, met als doel de Europese ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. De website werd gelanceerd op 17 oktober 2009, de Internationale Dag tegen de Armoede. De Europese Unie tekent voor 60% van de wereldwijde ontwikkelingshulp, maar in 2007 heeft de Europese Rekenkamer via een special onderzoek vastgesteld de technische bijstand van de Europese Commissie doeltreffendheid mist. Interne werkgroepen binnen de EU hebben dan geleid tot de oprichting van www.Capacity4dev.eu.

2. OfficiŽle ontwikkelingssamenwerking - Nederland

3. OfficiŽle ontwikkelingssamenwerking - Vlaanderen

4. OfficiŽle ontwikkelingshulp - BelgiŽ

5. Nederlandse projecten in of voor Zuid-Afrika (in alfabetische volgorde)

 • Connect The World : staat voor bewustwording van de medemens en het opbouwen van duurzame contacten tussen uiteenlopende culturen, geloven en tradities over de hele wereld. Dat gebeurt o.a. door het opsturen van gevulde boekentassen naar de L. Bodasing school in Kwadakuze.
 • Nelson Mandela Kinderfonds (Laren) : de Nederlandse afdeling van het Nelson Mandela Kinderfonds werd, op verzoek van Madiba zelf, opgericht in 1999. Het Mandela Kinderfonds wil kinderen eten, kleding, onderdak, medische zorg en opleiding geven. Maar vooral: het Fonds wil de kinderen liefde en aandacht geven zodat ze een doel krijgen. De Nederlandse afdeling vraagt aandacht voor de situatie van kansloze kinderen in Zuid-Afrika - en werft fondsen voor de Zuid-Afrikaanse organisatie.
 • Projects Abroad is een onafhankelijke privť-organisatie die geen subsidies ontvangt en waarbij de vrijwilligers de deelname aan hun projecten zelf financieren. Enerzijds garandeert dat onafhankelijkheid, anderzijds moeten lokale gemeenschappen geen budget voorzien voor de kosten van vrijwilligerswerk. Projects Abroad heeft op elke bestemming een eigen kantoor (of minstens ťťn betaalde werknemer) zodat ondersteuning 24u/24 en 7d/7 gegarandeerd is. Ter plaatse wordt in principe gekozen voor overnachting bij een gastgezin. Specifiek voor Zuid-Afrika stelt Projects Abroad vrijwilligerswerk voor in de sociale sector, in schoolprojecten, in dierenverzorging (huisdieren en opvangcentra), in natuurparken, in schoolprojecten, in de bouw, in de journalistiek, voor mensenrechten en in het bedrijfsleven. Meer informatie vind je op hun†info-pagina Zuid-Afrika.
 • Stinchting Be More (Nijmegen): steunt 15 projecten in Zuid-Afrika: Agape, Back 2 School, Bobbi Bear, Human Dignity Centre, I Care, Isiaiah 54, Ithemba, Mother of Peace, Palm Tree Care Centre, Ready 4 Life, Sinethemba Shelter, Thamsanqa, Ubomi Obutsha, Umthombo.
 • Stichting Culemborg Ontwikkelingssamenwerking (Culemborg) : SCOS is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. De stichting zet projecten op voor samenwerking en uitwisseling tussen de bevolking in een ontwikkelingsland en de bevolking van Culemborg. De projecten liggen op het terrein van het bouwen van woningen in het ontwikkelingsland, stimulering van de werkgelegenheid en gemeenschapsopbouw. SCOS geeft ook voorlichting aan de Culemborgse bevolking over ontwikkelingssamenwerking en stimuleert activiteiten van anderen op dit gebied.
 • Stichting Fundani (Amsterdam) : in Zuid-Afrikaanse scholen geeft de Outcomes Based Education iedereen toegang tot onderwijs. Maar niet alle scholen beschikken over voldoende lesmateriaal, o.a. omdat veel ouders geen bijdrage kunnen leveren aan de financiering van het onderwijs. Fundani Foundation wil geld inzamelen om zoveel mogelijk achtergestelde kinderen te voorzien van de noodzakelijke schoolboeken en lesmateriaal.
 • Stichting Habitat for Humanity (Haarlem) : Habitat for Humanity is een internationale organisatie die al wereldwijd al 350.000 veilige, degelijke en betaalbare huizen gebouwd heeft in ontwikkelingslanden. De organisatie stuurt vrijwilligers uit die ter plaatse mee helpen bouwen: dat gebeurt via de zgn. "bouwreizen" van de organisatie. Vanuit het steunpunt in Nederland worden er o.a. vrijwilligers uitgestuurd naar Mfuleni (nabij Kaapstad). Elk project steunt op drie peilers: de inzet van de vrijwilligers, de inzet van de toekomstige huiseigenaar en een betaalbare hypotheeklening die Habitat for Humanity ter beschikking stelt.
 • Stichting Hun - Help Uw Naasten (Emmeloord) : HUN helpt vanuit een christelijke visie in Tembisa, een groot township nabij Johannesburg. Voor het Christ Community Centre wil HUN in samenwerking met CMA (Christian Motorcyclists Association) geld ophalen in Nederland en daarmee in Zuid-Afrika bouwmateriaal kopen.
 • Stichting Holland Stellenbosch Medical Foundation (Veldhoven) : HSMF wil sponsorgeld inzamelen voor concrete medisch educatieve projecten in de gezondheidszorg, zoals het opleidingsziekenhuis Tygerberg Hospitaal en Ukwanda, het centre of rural health. Beide zijn onderdeel van de Universiteit van Stellenbosch.
 • Stichting HomePlan (Breda) : HomePlan werd in 1997 opgericht door Jan Tebbe, een bouwondernemer uit Breda. Jan Tebbe wilde zijn kennis gebruiken om via kleinschalige projecten huizen te bouwen in ontwikkelingslanden. Na Tebbe's overlijden (in 2006) werkt HomePlan verder zoals de oprichter het wilde: kleinschalige projecten in krottenwijken omdat de hulp daar het hardst nodig is. Sinds 1997 heeft HomePlan al meer dan 2.000 huizen gebouwd in Mexico, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Meestal worden de HomePlan-huizen niet alleen gebruikt als woonruimte maar ook als artsenpraktijk, apotheek, school, crŤche e.d. De huizen worden midden in de krottenwijken gebouwd zodat de hulp terecht komt waar de nood het hoogst is. In Zuid-Afrika heeft HomePlan een project in Emoyeni (KwaZulu-Natal): tesamen met het Holy Cross Children's Trust (Kinderfonds) van Zuster Priscilla Dlamini worden er huizen gebouwd voor kindgezinnen en aids-weeskinderen. Kindgezinnen zijn gezinnen waarvan beide ouders overleden zijn en het oudste (minderjarig) kind de verantwoordelijkheid over het gezin overneemt. HomePlan bouwt de huizen en Sister Priscilla zorgt ervoor dat de kinderen eten hebben, gezondheidshulp krijgen en verder naar school kunnen gaan.
 • Stichting Intervolve (Amsterdam) : Intervolve, ontstaan uit Habit-Platform / Stichting Van der Leij, biedt kansen aan bewoners van stedelijke gebieden die in een achterstandspositie verkeren. Intervolve helpt die economisch, sociaal met wonen en onderwijstechnisch. Momenteel zijn er drie PPS-bouwprojecten in en rond Oos-Londen.
 • Stichting iThemba (Epe) : Jan en Corien van der Kooij begeleiden minderjarige kinderen die op straat leven, die uit gezinnen komen waarin de ouders geen zorg kunnen dragen voor hun kinderen, of waarbij andere persoonlijke of gezinsomstandigheden ertoe geleid hebben dat ze niet naar school gaan. Naast het geven van onderwijs, worden de jongeren begeleid bij het vinden van een baan. Gebed is de motor van iThemba.
 • Stichting Kwa Sizabantu Zending (Well) : Kwa Sizabantu betekent "plaats waar mensen hulp vinden". Kwa Sizabantu, ťťn van de oudste Nederlandse projecten in Zuid-Afrika, is een grote zendingspost in KwaZulu-Natal met een ziekenhuis, een school, een drukkerij, een boerderij, een audotorium, een garage, enz.
 • Stichting Kids Rights (Amsterdam) : Kids Rights biedt directe, op maat gesneden hulp aan kinderen, o.a. door financiŽle steun aan bestaande, goed lopende projecten in o.a. Zuid-Afrika. Kids Rights werkt eveneens mee aan het Plakkies-project.
 • Stichting King's Kids (Heerde en Amsterdam) : King's Kids wil evangeniseren via megaprojecten. King's Kids doet dit o.a. d.m.v. dans, drama, muziek, 1-op-1 evangelisatie, straatkinderwerk, praktisch werk, scholen bezoeken, gevangenissen bezoeken en het bemoedigen van gemeentes en jeugdgroepen. Speciaal voor het WK2010 plant King's Kids een Youth Explosion 2010. De tour van 2009 kan je hier volgen. Hans Cozijnsen, ťťn van de deelnemers, heeft een blog die je hier kan volgen.
 • Stichting Leweza - LeerWerkplaats Zuid-Afrika (Woudenberg) : Stichting Leweza wil werkloze, kansarme jongeren in Zuid-Afrika aan het werk helpen door het aanbieden van vakscholing, begeleiding naar (duurzaam) werk en coaching op de werkplek. Dit gebeurt via het opzetten van kleinschalige leerwerkplaatsen.
 • Stichting Niza (Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika - Amsterdam) : Niza streeft naar een eerlijke verdeling van de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen en economische groei in Afrika. In deze strijd voor een rechtvaardig en duurzaam Afrika voert Niza campagnes en betrekt zij burgers, consumenten, bedrijven en overheden bij haar werk.
 • Stichting Nomzano Fre School (Horn) : helpt kinderen en hun ouders een beter bestaan op te bouwen door het verstrekken van eerste levensbehoeften, opleiding, werk en ontwikkeling.
 • Stichting Projecten Zuid-Afrika (Blijham) : SPZA wil de leefomstandigheden in de townships verbeteren en vooral kinderen en jongeren een toekomstperspectief geven. Onderwijs is de sleutel, en SPZA steunt hiervoor projecten en organisaties in Zuid-Afrika die een sociale, een culturele of een educatieve doelstelling hebben.
 • Stichting Score (Amsterdam) : Score heeft tot doel het bevorderen van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie van vooral jongeren uit achtergestelde gemeenschappen om zo de gezondheid en het welzijn van het individu en de gemeenschap te versterken. Stichting Score draagt bij aan sportontwikkeling en ontwikkeling door sport, daar waar het Ďt hardst nodig is.
 • Stichting Small Change (Zaandam) : Small Change steunt de kinderen van Mbekweni, een township bj Paarl (West-Kaap). Small Change helpt via de Lukhanyo Youth Development om kinderen een plek te bieden waar ze veilig zijn, waar ze kunnen eten en waar ze kunnen spelen, dansen en muziek maken.
 • Stichting Tilburg Lekoa Vaal (Eindhoven) : ambtenaren, scholen, de thuiszorg, wijkorganisaties en vele anderen inwoners en organisaties van Tilburg wisselen kennis en ervaringen uit met collega's in Lekoa Vaal (ten zuiden van Johannesburg).
 • Stichting Tjommie (Apeldoorn) : opvolger van Stichting Elandsdoorn. Tjommie werkt volgens het eigen LEO-principe: Levensbehooefte (bv. drinkwater), Eigenwaarde (bv. zelfstandig ondernemerschap), Ontspanning (bv. muziektheater). Momenteel is Tjommie enkel actief in Elandsdoorn, een township nabij Johannesburg, maar nieuwe projecten zijn gepland.
 • Stichting World Granny (Amsterdam) : is een organisatie die zich specifiek inzet voor bejaarden. Wereldwijde projecten, o.a. in Zuid-Afrika en Zambia. In Zuid-Afrika is dat Ikamva Labantu ("de toekomst van onze natie") uit Kaapstad, een organisatie die via verschillende projecten in de West-Kaap provincie zo'n 860 senior citizens uit de townships helpt.
 • Vrijwillig Wereldwijd (Dordrecht) : Wereldwijd stuurt vrijwilligers naar projecten in Zuid-Afrika, bv. om te werken op een school, om computerles te geven, om les te geven in techniek, enz. Tegelijk leer je een andere cultuur kennen en maak je nieuwe vrienden. Over de invulling van je verblijf (min 6 weken, max 5 maanden) kan je voor een groot deel zelf beslissen.

6. Vlaamse projecten in of voor Zuid-Afrika (in alfabetische volgorde)

 • AFS Interculturele Programma's vzw (Mechelen) : AFS Vlaanderen zendt jaarlijks zo'n 350 jongeren naar het buitenland en ontvangt meer dan 200 jongeren uit alle continenten. Zij verblijven voor een paar weken tot een jaar in het buitenland om er te studeren of om er als vrijwilliger te werken.
 • Born in Africa vzw (Plettenbergbaai - Zuid-Afrika) : Born in Africa is een vzw die opgericht werd door Isabelle De Smul. BIA zet zich actief in voor de educatieve ontwikkeling van kinderen uit kansarme gezinnen in sociaal-economisch achtergestelde wijken rondom Plettenberg Baai. BIA wil op lange termijn de uitzichtloze situatie verbeteren zodat de kinderen later kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Vlamingen kunnen BIA helpen door peter of meter te worden van een kind.
 • Bouworde vzw (Leuven) : bouwkampen voor jongeren tot 30 jaar. Bouworde probeert met de hulp van vrijwilligers armoede en bestaansonzekerheid te bestrijden door hulp te bieden op het vlak van huisvesting en door het sociale weefsel te versterken.
 • Context Zuidelijk Afrika (Brugge) : Reisinformatiecentrum Wegwijzer vzw breekt een lans voor respectvol toerisme en zet initiatieven in de kijker die een reis dat tikkeltje meerwaarde kunnen geven. Op de website stippelt Wegwijzer routes uit, belicht het initiatieven, brengt het interessante haltes in kaart en bekijkt het op welke manier toerisme een rol speelt in de ontwikkeling van Zuidelijk Afrika.
 • Context Zuidelijk Afrika (Brugge) : is een linkpagina naar vrijwilligerswerk. Reizen en vrijwilligerswerk doen is een ideale combinatie om een land of een cultuur beter te leren kennen. Als reiziger volg je meestal een vast circuit langs de grote bezienswaardigheden. Door als vrijwilliger ergens een tijd mee te draaien krijg je ook contact met de niet-toeristische kant van een samenleving. Vrijwilligerswerk gaat van natuurbescherming over gezondheidszorg tot onderwijs, van enkele weken tot een jaar.
 • Cunina Zulu Trust vzw (Geel) : Cunina bouwt een doorganghuis (5 koppelwoningen) in Ulundi (KwaZulu-Natal) voor de reÔntegratie van weeskinderen. Door vertrouwensrelaties op te bouwen met de kinderen, hen onderdak te verschaffen, psychologische en medische ondersteuning te bieden en pleeggezinnen te zoeken, kunnen kinderen zich ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving.
 • Die sterreweg / Dreamcatcher vzw (Sint-Amandsberg) : werkt rond de doelgroep kinderen met een handicap. Tussen 2002 en 2005 steunde Dreamcatcher een bestaand tehuis voor weeskinderen en kinderen met een handicap in een sloppenwijk van Kaapstad. Het huidige project is "Die Sterreweg", een dagcentrum voor kinderen met een handicap in Plettenberg Baai.
 • Helpdesk Go North (Unizo - Brussel) : in het vorige hoofdstuk hebben we de drie doellanden van de Vlaamse Ontwikkelingshulp vermeld: Zuid-Afrika, Mozambique en MalawÓ. Unizo heeft, dankzij de actieve steun van de Vlaamse minister voor Buitenlands Beleid, een helpdesk opgericht om ondernemers in die drie landen te helpen.
 • Her en Der vzw (Kessel-Lo) : regelt korte projecten waarbij je in groep de woon- en/of leefomstandigheden van mensen in nood verbetert of maatschappelijke problemen aanpakt. Het gaat meestal om korte engagementen van 2 tot 3 weken waarbij er overdag gewerkt wordt. Her en Der heeft technische, sociale en ecologische projecten.
 • H.O.P.E. Flanders vzw (Lokeren) : HOPE (HIV/aids Ontwikkelingshulp voor Prevention Education) zet zich in voor kwetsbare kinderen die onrechtstreeks slachtoffers worden van HIV/aids. Door verlies van een of beide ouders raken ze in de vicieuze cirkel van armoede en ziekte. De vzw omkadert vrijwilligerswerk, organiseert inleefreizen, geeft voorbereidende training aan vertrekkers, sensibiseert in scholen, service clubs en andere organisaties, en doet actief aan fundraising.
 • iThemba vzw (Merksem) : iThemba is het Xhosa-woord voor hoop. En dat wil iThemba realiseren: hoop op een mooiere toekomst door onderwijs voor de economisch zwakkeren, vooral in landelijke gebieden. iThemba is ervan overtuigd dat degelijk onderwijs een belangrijk hulpmiddel is om te ontsnappen aan armoede en werkloosheid.
 • Projects Abroad is een onafhankelijke privť-organisatie die geen subsidies ontvangt en waarbij de vrijwilligers de deelname aan hun projecten zelf financieren. Enerzijds garandeert dat onafhankelijkheid, anderzijds moeten lokale gemeenschappen geen budget voorzien voor de kosten van vrijwilligerswerk. Projects Abroad heeft op elke bestemming een eigen kantoor (of minstens ťťn betaalde werknemer) zodat ondersteuning 24u/24 en 7d/7 gegarandeerd is. Ter plaatse wordt in principe gekozen voor overnachting bij een gastgezin. Specifiek voor Zuid-Afrika stelt Projects Abroad vrijwilligerswerk voor in de sociale sector, in schoolprojecten, in dierenverzorging (huisdieren en opvangcentra), in natuurparken, in schoolprojecten, in de bouw, in de journalistiek, voor mensenrechten en in het bedrijfsleven. Meer informatie vind je op hun†info-pagina Zuid-Afrika.
 • SOS-Kinderdorpen vzw (1050 Brussel) : SOS Kinderdorpen vindt dat elk kind het recht heeft om op te groeien omringd door liefde en respect, in de geborgenheid van een familie. SOS Kinderdorpen geeft kinderen in nood een familie, helpt hen een eigen toekomst uit te bouwen en draagt bij tot de ontwikkeling van hun lokale gemeenschap. SOS Kinderdorpen heeft momenteel geen projecten in Zuidelijk Afrika.
 • Sprinkle vzw (Bornem) : Sprinkle werkt voor de zwaksten van de maatschappij werken: kinderen - en dan vooral kinderen wiens ouders overleden zijn aan AIDS. Sprinkle steunt een vijftal projecten in Zuidelijk Afrika en heeft ook al ťťn project in eigen beheer: het Sprinkle Orphanage & Child Centre in Obonjaneni (ruraal gebied nabij Bergville, midden in de Natal Drakensbergen).
 • Tomorrow 4 Isibani (Keerbergen) : in 2005 emigreerde Tris met haar gezin naar Winterton (Natalse Drakensbergen, provincie KwaZulu-Natal). Ze werd er snel geconfronteerd met de hiv en aids problematiek, en daarom startte ze het hulpproject Tomorrow op. Na een tijdje ontmoette Tris in Winterton de Australische Sofi die ook een project had, nl. Isibani. De twee besloten hun krachten te bundelen in Tomorrow-4-Isibani (Tomoorow for Isibani), met als eerste doel de oprichting van een kinderdagverblijf.
 • VIZA - Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika vzw (Gent) : VIZA is een steunpunt dat de wederzijdse relaties tussen Vlaanderen en Zuidelijk Afrika wil stimuleren en ondersteunen. VIZA richt zich tot het brede publiek voor informatieverstrekking en sensibilisatie voor wat betreft de sociale en culturele aspecten van Zuidelijk Afrika.
 • VZACS - Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting vzw (Vlaanderen en Zuid-Afrika) : VZACS wil de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika bevorderen op het gebied van cultuur (kunsten, taal, onderwijs, wetenschappen). VZACS wijst ook op de taalverwantschap met de Afrikaners, de meeste kleurlingen en een deel van de andere etnische groepen en de lotsverbondenheid met de Afrikaners, ontstaan uit sympathie voor de ongelijke strijd van de Boeren tegen het Brits leger.
 • WEP - World Exchange Program (Brussel) : uitgebreid aanbod om de wereld en jezelf te ontdekken: Jobs & Travel, Work Experience, Farmstay, Bedrijfsstages, Sociaal vrijwilligerswerk of Natuurwerven. WEP werkt wereldwijd en heeft ook een beperkt Zuid-Afrika-programma.
 • Zuidelijk Afrika: Project MalawÓ vzw (Zwijndrecht) : MalawÓ is wellicht het armste land van Zuidelijk Afrika, en het is ook het land waar AIDS het meeste slachtoffers maakt. Project MalawÓ steunt kleinschalige plaatselijke projecten, hoofdzakelijk op gebied van opvang, onderwijs en gezondheidszorg. Kenmerkend is dat dit gebeurt in samenwerking met lokale contactpersonen
 • Zuidelijk Afrika: Kwasa Kwasa MalawÓ vzw (Gent) : Kwasa Kwasa wil de band tussen BelgiŽ en MalawÓ uitbouwen en verstevigen door het organiseren van studentenuitwisselingen, sensibileringsacties en het ondersteunen van projecten in MalawÓ.
 • Blog van Dorien en JP die naar Zuid-Afrika fietsen ten voordele van Sprinkle vzw
 • SOS Kids International vzw (Brugge) : richt de aandacht op de moeilijke levensomstandigheden van kinderen en jongeren in de arme bevolkingslagen van Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika, o.a. door lokale organisaties te ondersteunen die opkomen voor de rechten van straatkinderen en jongeren in risicobuurten. In Zuid-Afrika wordt gewerkt in Masiphumelele, ťťn van de kleinere townships van Kaapstad.

7. Zuid-Afrikaanse organisaties voor vrijwilligerswerk

8. Studiediensten

9. Zuid-Afrikaanse vakbonden (3 federaties - meerdere vakbonden)

 • Cosatu - Congress of South African Trade Unions
 • Fedusa - Federation of Unions of South Africa
 • Nactu - National Council of Trade Unions

10. Zuid-Afrikaanse Werkgeversorganisaties

11. Poor Whites

Tijdens de apartheid was bij wet vastgelegd welke jobs enkel toegankelijk waren voor blanken: de zgn. de Job Reservation Act. In 1994, bij de machtsovername door het ANC, werden alle apartheidswetten afgeschaft en werden alle jobs opengesteld voor alle rassen. Tenminste, dat was de theorie, want in de praktijk werd de Job Reservation Act vervangen door Affirmative Action: veel blanken die in overheidsdiensten werkten werden afgedankt omdat er "previously disadvantaged" - "voorheen gediscrimineerden" een job moesten krijgen.

Een tweede wet die het voor blanken moeilijker maakt om aan werk te geraken of om hun werk te behouden is de de BEE-regelgeving: de Black Economic Empowerment. Dat is een heel systeem waarbij een bepaald percentage van elke bedrijfsstructuur uit zwarten moťt bestaan. Omgekeerde apartheid dus, nu toegepast ten nadele van de blanken (want ook IndiŽrs en Kleurlingen worden in het nieuwe Zuid-Afrika als Zwarten beschouwd). Zuid-Afrika had - en heeft - geen systeem van sociale zekerheid zoals wij die kennen, en zo ontstaat een nieuwe armoedegroep: de poor whites (arme blanken).

12. Projecten rond dans en muziek (beperkt overzicht)

 • Buskaid Soweto String Project (Zuid-Afrika - Soweto)
 • Duze Nomshikashika is een Nederlands koor van (momenteel) 15 mannen en vrouwen. Samen hebben ze als doel de zwarte muziek van Zuid-Afrika in Nederland uit te dragen, vanuit een warme gevoel voor Zuid-Afrikanen.
 • Introdans Interactie (Arnhem) en Flatfoot Dance Company (Durban): van 22 tot 30 augustus 2009 organiseerde Introdans Interactie en Flatfoot Dance Company inspirerende projecten met groepen kinderen en jongeren om ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen. Introdans Interactie en Flatfoot Dance Company zullen o.a. in de townships van Durban dansworkshops gegeven aan 300 jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 24 jaar. Flatfoot Dance Company is een professioneel dansgezelschap uit Durban en bestaat uit zes dansers die onder artistieke leiding staan van choreograaf Lliane Loots. De missie van Flatfoot Dance Company is het opvoeren van eigentijdse dans in relatie met de context van de Zuid-Afrikaanse maatschappij. Deze geŽngageerdheid komt tot uiting in het toegankelijk maken van de vele danstalen die de regio KwaZulu-Natal (Durban) heeft en deze tot nieuwe balletten ontwikkelen. Flatfoot Dance Company biedt niet alleen een presentatieplatform voor dansers en choreografen, maar is ook een opleidingsinstituut voor jonge zwarte dansers, choreografen en dansdocenten voor wie het in het recente verleden aan goede opleidingsmogelijkheden ontbrak. In 2010 komt Flatfoot Dance Company naar Nederland en zal in samenwerking met Introdans Interactie diverse projecten in Arnhem verzorgen. Meer info over Introdans Interactie (Arnhem). Meer info over Flatfoot Dance Company (Durban).
 • Jikeleza - a chance to dance (Zuid-Afrika - Kaapstad)
 • South African Urban Culture online (portaalsite)

13. Plakkies

Plakkies zijn Zuid-Afrikaanse slippers waarvan de zool gemaakt is van oude Zuid-Afrikaanse autobanden en Zuid-Afrikaans leder. Ze zijn het resultaat van de samenwerking tussen de TU Delft en de bekende Nederlandse schoenenontwerper Jan Jansen. Maar Plakkies zijn vooral een Zuid-Afrikaans product, want het zijn weeskinderen uit de sloppenwijken van Durban die de patronen en kleuren ontworpen hebben. De Stichting KidsRights leidt alles in goede banen en zorgt ervoor dat de netto-opbrengst van het Plakkies-project goed besteed wordt. Plakkies zijn te koop in zo'n acht Nederlandse speciaalzaken en via De Bijenkorf online.

Op 24 augustus 2009 deelde het beursgenoteerde Imtech (omzet: 3,8 miljard euro) mee dat het twee multidisciplinaire ontwikkelingsteams van 20 personen naar The Ubuntu Factory -waar de Plakkies gemaakt worden- stuurt, om hen bij te staan bij MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het volledige persbericht van Imtech kan je hier lezen.

14. Expats (Zuid-Afrikanen in de Benelux)

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Kijk ook eens op onze webpagina Ecotoerisme en duurzaam toerisme : daar vind je nog tientallen interessante links.

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals Ä). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: