Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Provincies en hoofdsteden van Zuid-Afrika

De 9 provincies (en hun hoofdsteden), Afrikaanstalige benamingen:

1. Gauteng (Johannesburg)
2. KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
3. Limpopo (Pietersburg - nu Polokwane)
4. Mpumalanga (Nelspruit)
5. Noord-Kaap (Kimberley)
6. Noordwes (Mafikeng)
7. Oos-Kaap (Bisho)
8 .Vrystaat (Bloemfontein)
9. Wes-Kaap (Kaapstad)

De 9 provincies (en hun hoofdsteden), Engelse benamingen:

1. Gauteng (Johannesburg)
2. KwaZulu/Natal (Pietermaritzburg)
3. Limpopo (Pietersburg - nu Polokwane)
4. Mpumalanga (Nelspruit)
5. Northern Cape (Kimberley)
6. North West (Mafikeng)
7. Eastern Cape (Bisho)
8. Free State (Bloemfontein)
9. Western Cape (Cape Town)

De 9 provincies, gerangschikt volgens aantal inwoners (2006):

1. KwaZulu/Natal: 9.731.800
2. Gauteng: 9.211.200
3. Oost-Kaap: 7.051.500
4. Limpopo: 5.670.800
5. West-Kaap: 4.745.500
6. Noord-West: 3.858.200
7. Mpumalanga: 3.252.500
8. Vrijstaat: 2.958.800
9. Noord-Kaap: 910.500

De 9 provincies, gerangschikt volgens oppervlakte (2006):

1. Oost-Kaap: 169.580 kmē
2. Noord-Kaap: 139.703 kmē
3. Vrijstaat: 129.480 kmē
4. West-Kaap: 129.370 kmē
5. Limpopo: 123.910 kmē
6. Noord-West:116.320 kmē
7. KwaZulu/Natal: 92.100 kmē
8. Mpumalanga: 79.490 kmē
9. Gauteng: 17.010 kmē

Links naar de websites van de provinciale toeristische diensten:

Gauteng

KwaZulu/Natal

Limpopo

Mpumalanga

Noord-Kaap

Noord-West

Oost-Kaap

Vrijstaat

West-Kaap

Nostalgie: de oude indeling van Zuid-Afrika

Van 1910 tot 1994 was Zuid-Afrika onderverdeeld in 4 provincies, 4 onafhankelijke thuislanden (de zgn. TBVC-staten) en 6 niet-onafhankelijke thuislanden:

De oude provincies:

Transvaal, Kaapprovincie, Natal en Oranje-Vrijstaat.

De oude onafhankelijke thuislanden:

Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei.

De oude niet-onafhankelijke thuislanden:

Gazankulu, kaNgwane, kwaNdebele, kwaZulu, Lebowa en Qwaqwa.

Sommige van de 9 huidige provincies hebben na 1994 nog even een andere naam gehad: zo heette het huidige Mpumalanga een tijdje Oost-Transvaal, en was heette Limpopo Noord-Transvaal.

Wisselkoers Omzetter

Vul enkel het om te zetten bedrag in, zonder punt of komma in dat getal en zonder symbool (zoals €). Klik daarna op "omzetten" (en niet op de enter-toets).
Bedrag:
Van:
Naar: